MyČeši

Vlastenecké diskuzní fórum

K zamyšlení

Více
16. kvě 2021 18:43 #641 napsal Oldřich Pružina
Odpověď od Oldřich Pružina na téma K zamyšlení
Pod sílícím tlakem Světla přešel konflikt mezi arabskými /spíše muslimskými/ Palestinci, a izraelskými /spíše židovskými/ obyvateli, do fáze začátku horké války, kde začíná růst číslo mrtvých na obou stranách. A všimněme si jedné věci: Slyšíme z našich médií zprávy o tom, že OSN vydává výzvy k zastavení bojů, a stejně tak se vyjadřují i vůdci tzv. Evropské unie. Ale... vše má jedno velké "ale". Výzvy obou organizací směřují víceméně k Izraeli, aby zastavil svůj boj, k arabsko-islámským Palestincům /a jejich bojůvkám Hamás/ nic takového není moc slyšet. Stejně tak mluví i média, kde líčí jen ztráty a utrpení Palestinců, o napadeném Izraeli nic.
Takže se podívejme, jak je to možné: Ve vedení OSN sedí především lidé muslimské ideologie. Ve funkcích EU zase extrémní levičáci, kteří vždy stáli na straně Palestinců. A že útok začali právě oni? Nevadí, na vině jsou přeci vždy Izraelci, protože si pilnou prací znovuvybudovali svou zemi, která je jedinou civilizační výspou v celém zaostalém blízkém východu.
Co nám toto vše říká? Že muslimové /z OSN/ podporují "své" muslimy, a západoevropským levičáků se svou globalistickou extrémistickou ideologií je ideologie islámu bližší, než skutečné evropské hodnoty.
Jistě, z duchovního hlediska i země Izrael sklízí svou starou setbu, ale v současnosti bychom měli celou věc posuzovat podle toho, kdo útočí, a kdo se brání.
Ale dnes vidíme, kdo jsou ti, kdo opěvují útočníky, a hanobí obránce. A útočí vždy jen temno, takže víme také i to, co je OSN, i EU, a na které straně stojí. Neuznat tedy žádné výzvy těchto organizací je normální rozhodnutí každého normálního člověka.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
30. kvě 2021 12:46 - 30. kvě 2021 12:51 #652 napsal Oldřich Pružina
Odpověď od Oldřich Pružina na téma K zamyšlení
K zamyšlení v den 30. května 2021:

...Slavnost Svaté Holubice, Slavnost díků a Slavnost radosti, v níž Bůh, Pán sklání se opět milostiplně ke stvořením, aby jim poskytl možnost k dalšímu trvání.

K dalšímu trvání. Neboť bez tohoto přílivu síly by se muselo brzy v sobě rozpadnout celé stvoření a zhroutit se. Z tohoto důvodu přináší tato hodina Život, Život každému tvoru. Jak málo je však oceněna, tato milost je vlastně vůbec neprožita. Nejméně člověkem. A proto žaluji dnes na lidi u stupňů trůnu nejvyššího Boha.

Poslední volání nyní doznělo. Míra bezpráví naplněna. Posměvači a vlažní jsou odsouzeni pro všechnu věčnost. Při tom nadejde jim ještě v posledním okamžiku záhuby poznání. Avšak příliš pozdě. S tímto bleskovým poznáním nyní již promarněného bytí musí tito ubozí, vědomi si toho, klesnout do rozkládající zkázy. Budiž prokleti! Neboť to jinak nezasluhují. Jejich jméno je již nyní vymazáno z Knihy věčného Života. Jsou označeni pro pozemskou i duchovní smrt. Je to, jako by nikdy nebyli...


(Abdrushin)

Po slovech dnešní slavnostní přednášky mně přišla tato slova k zamyšlení pro čtenáře těchto stránek:
Za prvé, že celý všehomír se všemi dimenzemi není žádné perpetum mobile, jak si zřejmě hloupě představují materialističtí učenci a všichni ti, kteří jim slepě věří pro jejich rozumářské tituly. Byť sami /a to správně/ existenci takovýchto strojků v malém rozhodně popírají. Tak jako nevydrží věčně žádná pozemská baterie, a musí se v určitý čas opět znovu a znovu dobít čerstvou energií, tak je tomu i ve velkém, kdy bez doplnění /energií/ také opět v určitý čas, by se kolotání všech "vesmírných" těles muselo zastavit a zhroutit.
A k tomu, kde jedině se může taková energie brát, lze pak dojít logickou úvahou.

A za druhé, že v nadcházejícím vyúčtování skutků všech lidských tvorů dojde i u posměvačů a vlažných k nucenému poznání Pravdy. To bude to nejhorší před jejich duchovní smrtí. Neodejdou do záhuby v nevědomosti, ve které žili z vlastní lenosti mnoho pozemských životů. Půjdou s vědomím své velké viny. Každý, koho se Pravda dotkla ví, jak marné je takovým lidem byť jen naznačovat, aby se nad životními otázkami aspoň zamysleli. Nechtěli, a tak jim bude poznání Pravdy ukázáno z Vůle nejvyšší i bez jejich chtění. Bude to, ale jejich poznání poslední.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. lis 2021 18:13 #694 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
​Konspirační teorie. Víte co si o tom myslím? Dnes se o všem můžete dozvědět, o všech nekalostech a zvrhlostech. ​S tím, jak se rozšířily sociální sítě, internet apod., tak se kvapem šíří i informace. Myslím si, že jim nebo mnohým to i vyhovuje. To je prostě velký kotel​​ informaci, kde jsou skutečně i dezinformace a​ proto se to některým hodí, protože cokoliv co je usvědčuje z nějakých nekalosti se dá takto snadno hodit do tohoto kotle spolu s dezinformacemi. Průměrný člověk se v tom pak těžko orientuje a neví co je pravda a stádo, tupé ovce se o to nezajímají, ty si nechávají vymývat mozek českou televizi. Jsou tam skutečně i pravdivé informace v tom kotli, v té směsi všeho. Je zapotřebí, ale vyvinout námahu a hledat. Čtu nyní tuto knihu​ ​"​Co nesmíte vědět!​" Výborná kniha, jednoduše podáno, doporučuji všem: www.megaknihy.c...mite-vedet.html

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. lis 2021 18:13 #695 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Pokračuji v četbě knihy Co nesmíte vědět! na straně 239 čtu:

"V šedesátých letech dvacátého století začala Rockefellerova nadace stále otevřeněji hovořit o tom, že podporuje výzkum v oblasti „očkování proti plodnosti“ velmi se přimlouvala za nasazení léku v praxi. Dobře si ještě jednou přečtěte označení cíle výzkumu: očkování proti plodnosti!"

To jen na ukázku. V knize jsou fakta na celých stránkách. Oni se tím zabývají už cca od roku 1911 až dodnes.
Kniha: www.megaknihy.c...mite-vedet.html

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. lis 2021 21:19 #759 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Z knihy Co nesmíte vědět! strana 288:

Henry Kissinger je úzce spjatý s Rothschildy, Rockefellery a Billem a Melindou Gatesovými. Bill Gates vystoupil 18. února 2010 na výroční konferenci TEDu v kalifornském Long Beach s přednáškou s názvem „Innovating to Zero !“ (=Inovacemi k nule !). Po několika minutách přešel rovnou k věci:
„...Jako první je tu přelidnění. Dnes žije na tomto světě 6,8 miliardy lidí, brzy jich může být 9 miliard. Jestliže s pomocí nových očkovacích látek, zdravotní péče a reprodukční medicíny odvedeme celou práci, můžeme toto číslo o takových 10 až 15 procent snížit !“


kniha: www.megaknihy.c...mite-vedet.html

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. lis 2021 21:35 - 22. lis 2021 21:37 #760 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Z knihy Co nesmíte vědět! (kniha je z roku 2011), strana 289:

"Oba, Gates a Rockefeller, již řadu let přes své nadace investují do výzkumu sterilizace. Stále dokola otevřeně prohlašují, že část obyvatelstva musí zmizet ! Avšak jak přimět lidi k tomu, aby se dobrovolně nechali naočkovat škodlivými látkami ?
Zcela jednoduše: O tom, že po očkování budou neplodní, nebo je dokonce zabije, se jim neřekne. Naopak se jim vysvětlí, že vakcína slouží pouze k jejich dobru
a ochraně !
Aby sami dobrovolně běželi k lékaři a škemrali o očkování, k tomu je potřeba jen nějaké hrozící nebezpečí, něco, co by nezasvěcené dostatečně vystrašilo. Pak si za to, že mohou být i odstraněni, dokonce zaplatí sami. Ale co může být takovým nebezpečím ? Je něco takového vůbec možné ?"


kniha: www.megaknihy.c...mite-vedet.html

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. lis 2021 18:54 #786 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Z knihy Co nesmíte vědět! strana 313:

John Swinton, vydavatel New York Times, ve své rozlučkové řeči pro New York Press Club, 1953:

„Nic takového jako svobodný tisk neexistuje. Vy to víte, já to vím. Nikdo z vás by se neodvážil napsat upřímně svůj názor a i když by to třeba udělal, stejně by ho neotiskli. Každý týden jsem dostával výplatu za to, že jsem se do novin nevměšoval se svým vlastním názorem. Totéž platí i pro vás všechny. Kdo vybočí z řady, ocitne se na ulici a může si hledat novou práci. Vlastní úkol novinářů spočívá v podrývání pravdy, vyprávění lží, překrucování faktů a prodávání sama sebe, své země i rasy, za chléb každodenní. Vy to víte, já to vím, co to je tedy za hloupost, připíjet si na svobodný tisk? Jsme nástroje a loutky v rukou boháčů, kteří v zákulisí tahají za nitky. Tancujeme podle toho, jak pískají. Naše talenty, možnosti i život jsou vlastnictvím cizích lidí. Nejsme nic víc než intelektuální prostitutky.“


kniha: www.megaknihy.c...mite-vedet.html

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. lis 2021 20:07 #811 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Včera jsem dočetl knihu "Co nesmíte vědět!" A dnes jsem začal číst knihu "Globalisté útočí – od „humanitárního“ bombardování po samostatný narkostát Kosovo". Vlastně super posloupnost, že jsem prvně přečetl tu knihu, tam se píše o penězích a lidech, kteří vládnou světu. Nyní v knize o Kosovu jsem na stránce 20 a už někde u str. 14 jsem věděl o co vlastně jde. Srbsko se nikdy nechtělo podřídit. Víte jak po válkách si mocnosti rozdělují sféry vlivu? Tak Srbsko na to nikdy nepřistoupilo. Po válce dokonce Srbsko znárodnilo všechny zahraniční podniky a USA od zlosti začaly narušovat vzdušný prostor Srbska. Srbové jedno jejich letadlo sestřelili a prozápadní novináři hned vyhrožovali Srbsku atomovým útokem. Nyní mi už je jasné proč NATO napadlo a bombardovalo Srbsko... nechtěli se podřídit zvrhlíkům.

Čtu to, to jací ti Srbové jsou a jako by to byla moje povaha, ta slova co tehdejší Srbský prezident Josip Tito mluvil k prozápadním zvrhlíkům úplně s ním souhlasím. Jako by mi z duše mluvil. Na chvílí mi bylo i líto, že jsem se nenarodil v Srbsku... takový malý a odvážný národ... místo toho jsem mezi slizkou prozápadní nenávistnou havěti.

Každému komu chybí tyto informace, by si to měl přečíst. Našel jsem ještě jednoho prodejce. Prodává úplně novou knihu za cca 50 Kč plus poštovné zde: www.trhknih.cz/kniha/3pjwu56o

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. lis 2021 19:59 #822 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Pokračování knihy "Co nesmíte vědět!" Jde tedy o další knihu, o druhý díl "Co nesmíte vědět! 2" Kniha je z roku 2015. Strana 64:

Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. lis 2021 21:04 - 27. lis 2021 21:06 #823 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Lidé, kteří se o to moc nezajímají, tak tomu ani nechtějí uvěřit, že je zde v pozadí nějaká tajná světovláda, která tahá za nitky a má velice nekalé úmysly. Ono stačí když se člověk zamyslí sám nad sebou. Snad každý měl někdy nějaké zvrhlé myšlenky, kterými se asi nebude chlubit. Záleží v konečném důsledku, jaký je člověk vnitřně, protože rozum sám o sobě je sobecký počítač. Pokud je člověk v nitru dobrý a pracuje na sobě, tak nakonec tento sobecký počítač zkrotí a spoutá a převezme nad ním moc. Zkuste si představit, že jde o takového sobeckého člověka, který má miliardy, ti jež stojí v pozadí, vlastní banky, půjčují státům na války apod. a tím mají rozhodující moc. Zkuste si představit ten nejzvrhlejší rozum, který patří nějaké sobecké bestii, která má miliardy a už roupama neví co by. Když zjistíte, že vaše zvrhlosti skrze moc a peníze vlastně můžete realizovat. To nejsou konspirační teorie, tedy ano i tyto existují, ale člověk v nitru živý pozná bludy od pravdy. Kniha "Co nesmíte vědět" není konspirační teorie, jsou tam fakta, která většina ovcí neví, protože se o to nezajímá. Je tomu právě naopak. Mnoho konspiračních teorií je shnilošům předhazováno, aby neviděli pravdu a nevnímali skutečné problémy. Lidé pak chodí a bojují proti vypouštění CO2 a klimatickým změnám apod. nesmyslům a čerti v pozadí se radují a smějí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. lis 2021 12:06 - 28. lis 2021 12:09 #825 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Kdo je to zvrhlík?
Zvrhlík je každý, kdo smýšlí nebo jedná zvrhle, tedy v rozporu se zákony stvoření neboli Boží vůli. Zvrhlík je tedy každý rozumář a materialista. Zvrhlík je sobec, to ani jinak nejde, protože neovládaný rozum zvrhlíků materialistů je sobecký a namířený proti Bohu. Proč tomu tak je? Protože rozum je produkt HMOTNÉHO mozku a proto může chápat jen hmotné věci. K tomu byl také lidem dán, jako nastroj pro pozemský život. K chápání jemnohmotných a duchovních věci se musí použít orgány duše a to je u zvrhlíků vyloučeno, když tito ve své zvrhlosti svou duši popírají. Zvrhlictví je tedy těžká duševní choroba, která se projevuje popíráním vlastní duše i samotného Boha. Zvrhlictví začíná zprvu pomalu a nenápadně skrz vnitřní, duševní lenost. Nejde o rozumovou lenost, ale o lenost onoho inkarnovaného lidského ducha v pozemském těle. Tato duchovní lenost následně vytvoří vhodné podmínky pro rozvoj domýšlivosti, rozumové chytristiky, která sama o sobě není špatná, pokud onen lidský duch není líny a stojí NAD rozumem a ovládá jej. Dojde a také došlo k přepěstování rozumové části na úkor citového prožívání ducha (nikoli pocit). Následuje úpadek, zvrhlosti, chlípnosti a sešup do chaosu a nakonec zhroucení a rozklad. Každý zvrhlík, pokud zůstane stoupencem nebezpečné sekty zvrhlíků rozumářů a materialistů bude nakonec vyhuben. Není tím míněna pozemská smrt, ale skutečná smrt, duchovní rozklad a vymazání z knihy stvoření. Co člověk zaseje to sklidí. Zvrhlíci nyní budou v urychleném sledu sklízet hořké plody své zvrhlé setby. Poslední milost, jak v prožití dojít k poznání a obratu, před konečným zavržením a rozkladem všeho zvrhlého.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. lis 2021 18:07 #834 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Ono mnoho lidí se tomu směje, že někdo věří na Ilumináty apod. Tento smích ale pramení z hlouposti a z nevědomosti. A možná k tomu přispívají i ony samotné pojmy jako Iluminát apod., to zní skoro jako mimozemšťan, že? Právě jsem shlédl video, kde o Iluminátech hovoří Karel Gott a kde se ho moderátor ptá, zda tomu opravdu věří. Ilumináti nejsou žádní mimozemšťané, jsou to materialističtí červi, stvůry, které sestoupily ze stupně lidství a stojí v čele nebezpečné sekty rozumářů (ti jež mají na duchovním čele 666). Zkuste se opravdu zamyslet, proč nejbohatší lidé světa jako například Rothschildové, Rockefellerové a další, proč se o nich nikde moc nepíše? Tito vyčůránci, kteří vládnou světu a jež někteří nazývají Ilumináty si uvědomili po dvou světových válkách, že pro ně bude lepší, když se o nich nebude veřejně moc mluvit. Problém to pro ně není, když mediální svět patří také jim. Aby se tupé ovce o tom něco dozvěděly, tak se o to musí samy zajímat. Ovšem pohodlnější je se šklebit a posmívat těm, co se duchem hýbou. Kdo chce info tak viz knihu "Co nesmíte vědět!": www.megaknihy.c...mite-vedet.html

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
30. lis 2021 15:43 #839 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Vzpomínáte, jak jsem se před časem navážel do důchodců? Před volbami to bylo hlavně že? Vyčítal jsem jim, že oni nesou velký podíl viny za současný stav v národě. Tím, že nevolí srdcem (vlastenecké strany), ale nenažraným bachorem, tak se dostávají k moci prozápadní zvrhlíci. Říkal jsem, že budou sklízet co zaseli a že na ně přijde bič. Pomalu to začíná. Fanatici z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů začínají v mnohých státech zavádět povinné očkování pro důchodce. Materialističtí zvrhlíci vás budou znásilňovat a budou do vás píchat své experimentální svinstvo. Ale to je jen začátek. Skutečná sklizeň vaši shnilosti a nenažranosti je teprve před vámi. Samozřejmě i mezi důchodci jsou výjimky a ne všichni volili nenažraným bachorem Babiše apod. Když člověk volí srdcem ze skutečné lásky k vlasti a bližnímu, tak se nemůže rozhodnout špatně a to nejen ve volbách, ale i jinde, např. při hledání Pravdy.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. pro 2021 08:54 #843 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Já si pořád ale myslím, že normální člověk a nemusí to být hned nějaký duchovní velikán, ale průměrný a slušný člověk, že to musí vidět, že něco není v pořádku. Normální je přece propagovat a dělat reklamu všemu ušlechtilému, čistému, zdravému, všemu co je v souladu se zákony stvoření. A dnes vidíme opak - propagace a instalace úchyláků, zvrhlíků, pomatenců, slizounů a dalších deviantů. Proč to lidé tolerují? Proč si pořád tyto zvrhlíky volí do vedení? Ryba smrdí od hlavy. Pokud chci způsobit rozklad společnosti, tak budu namísto všeho ušlechtilého otravovat lidi a mládež zvrhlostmi a deviacemi a tím je jistě táhnout na bažinu do rozkladu, což je také hlavní důvod proč to zvrhlíci ve vedení dělají. Zkuste si představit, že na místo zvrhlosti by se děti učily ve školách naslouchání svému svědomí, duševní rovnováze, skutečnému smyslu pro krásu, která pramení z citu, svědomí, nikoli krása rozumu. Pokud určuje krásu rozum, tak vznikají jen zvrhlosti a chlípnosti. Pokud krásu určuje čisté cítění, tak vzniká na duši hřejivá krása. Proč lidé tiše trpí tyto zvrhlosti? Proč nevolí srdcem, ale sobeckým bachorem tyto zvrhlíky do vedení?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. pro 2021 19:03 #849 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Z knihy "Co neSmíte vědět! 2" strana 144, název kapitoly: Výjimečný stav:
kniha: www.megaknihy.c...te-vedet-2.html

Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Statistika fóra

  • Celkem témat: 67
  • Dnes založeno: 0
  • Včera založeno: 0
  • Dnes odpovědí: 0
  • Včera odpovědí: 9

Celkem členů

958 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Co je to vlastenectví?

 V době zvrhlých deviantů, prašivých zbabělých psů a udavačů je vlastenectví hrdinství. 
  
 

Česká vlastenecká strana

 

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Edvard Beneš

Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů

 

 

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost. Potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

 

Váš dr. EDVARD BENEŠ

   Praha, květen 1947

 

(celé znění)

 

Karel Kramář

první čs. premiér

 

Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám možnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války.

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat

Real time web analytics, Heat map tracking