MyČeši

Vlastenecké diskuzní fórum

Z historie a k historii

Více
04. srp 2019 23:16 #93 napsal Oldřich Pružina
Ivan Černý: Evropa v agonii pochodů smrti 1944-1945

Před nedávnem vyšla kniha nesmírné dokumentační hodnoty, mimořádný příspěvek k dějinám druhé světové války, k jedněm z nejčernějších kapitol svědectví nacistické krutosti, nelidskosti a běsu, které nesmí být nikdy zapomenuto. Natož pak odpuštěno.:

www.parlamentni...944-1945-591348

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. srp 2019 11:47 #178 napsal Oldřich Pružina
Olin Pružina: Znovupostavení sloupu vítězství cizáků nad českým národem na Staroměstském náměstí

Podívejme se na aktivity některých lidí, kteří chtějí na Staroměstském náměstí opět postavit sloup vítězství katolických cizáků nad českým povstáním proti cizí nadvládě a cizí ideologii.
Tento sloup byl postaven jako triumf podrobení českých zemí germánům (Habsburkům), a v jeho reliéfech byla přímo ukázána prohra českých stavů završená hrůznou popravou vůdců vzpoury českých zemí. Je přímo hrubým výsměchem české zemi a českým lidem, že sloup je prý díkem "panně Marii" za českou zemi.


www.parlamentni...-namesti-591860

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. srp 2019 09:19 #215 napsal Oldřich Pružina
Lenka Procházková – Sázka na krále

...Na závěr chci vřele poděkovat všem, kteří se v dnešní noci zúčastnili zasedání zastupitelstva HMP a svými projevy a fundovanými argumenty odvrátili hanebný záměr, aby Mariánský sloup byl znovu na Staroměstském náměstí vztyčen.
Byl to veliký a povznášející zážitek, že dnes nad ránem pravda zvítězila. Ze zkušenosti mnoha generací však víme, že v Čechách pravda vždycky zvítězí jenom na chvíli. To, že jsme dnes v noci Prahu uhájili před pátou kolonou, je tedy jen dočasné vítězství. A proto zůstaňme bdělí a ostražití. A nikdy už nesázejme na cizí krále.


svobodne-radio....sazka-na-krale/

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
15. bře 2021 08:49 #561 napsal Oldřich Pružina
Přemysl Votava: 2248 černých dnů

15. března 1939 sněžilo, ulicemi českých a moravských měst a obcí se od rána valila nikým nezvaná zelenošedá masa. Lidé stáli za deště a sněžení v ulicích, slzy v očích, zaťaté pěsti, nenávist v srdci. V každém z nich otázka: Co s námi bude? 15.března 1939 skončily šťastné dny Československa (ČSR), začala smutná a oběťmi naplněná šestiletá německá okupace. Nekonečných 2248 černých dnů.

Dívám se do kalendáře, 15.březen 1939 není připomenut. Lépe je na tom 12. březen 1999, významný den, který připomíná vstup do NATO.
A opět řinčí zbraně.www.novarepubli...h-dnu.html#more

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. bře 2021 09:47 #563 napsal Oldřich Pružina
Štefec: Litovat vrahy svých blízkých v žádném případě nehodlám!

Nejspíš v rámci snahy o "přebití" 82. výročí obsazení zbytku ČSR hitlerovským Německem a vytvoření Protektorátu Böhmen und Mähren, které za svorného mlčení mainstreamu tiše zmizelo v propadlišti dějin 15.března, se v poslední době roztrhl pytel s novými "díly" o tzv. masakrech Němců v roce 1945.

Na rovinu - vůbec mě nezajímají. Odmítám se za ně stydět, nebo se dokonce komukoliv omlouvat. Během války dokázali Němci vyvraždit více než 350.000 občanů předválečné ČSR, mezi nimiž byly i dvě větve mé rodiny. Pro mě vždy bylo a je podstatné, že přežili moji rodiče, a litovat vrahy svých příbuzných v žádném případě nehodlám, píše na facebooku Jaroslav Štefec...www.novarepubli...ych-v.html#more

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
25. bře 2021 22:49 #578 napsal Oldřich Pružina
Přemysl Votava: I po 76 letech se ptám: „Proč?“

V březnu 1945 bylo několik týdnů před koncem války. Spojenci v únoru 1945 se na Jaltě dohodli o poválečném uspořádání světa. Německo se na jaře 1945 hroutilo. Rudá armáda osvobozovala Československo, konec války se blížil.
Američtí stratégové zcela jednoznačně vyhodnotili, že vstup Rudé armády do Prahy bude mít zásadní vliv na poválečný vývoj v Evropě. Československo mělo, jako jeden z mála států v Evropě, zcela zachovalý průmysl… Bylo proto nutno rychle jednat. Vzlétly letecké svazy…

Pražané ještě nezapomněli na nepovedený americký únorový nálet na Prahu se stovkami mrtvých, s tisíci zraněných... Únorový nálet se nepovedl, bylo mnoho výmluv, smrádek nad tím náletem zůstal dodnes. A tak i přes blížící se konec války, se stala Praha 25.března 1945 terčem dalších amerických náletů.
Obětí na lidských životech dle matrik bylo celkem 369, dalších 416 osob bylo zraněno. Sto budov bylo srovnáno se zemí, dalších 1200 poškozeno.
Pražské průmyslové objekty nebyly jediné, které byly před koncem války Američany zničeny. Příkladem jsou Kralupy nad Vltavou, její rafinérie. Zničena byla také plzeňská Škodovka, ta dokonce až 25.dubna 1945!


www.parlamentni...tam-Proc-658472

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. kvě 2021 22:45 #629 napsal Oldřich Pružina
Národní obrození; zázrak způsobený lidmi

Historička Marie Neudorflová vytvořila na podnět Nové republiky studii o českém národním obrození, kterou nazvala "České národní obrození - bohatý pramen poznání a inspirace k záchraně našeho národa". Protože se jedná o hutný a rozsáhlý text, rozdělila jej tematicky do čtyř kapitol, které budeme postupně vždy v sobotu zveřejňovat. Děkujeme paní doktorce Neudorflové za skvělý tvůrčí a vlastenecký čin a přejeme čtenářům dobré soustředění, neboť téma je napříč časem pořád aktuální. Dnes si můžete přečíst kapitolu první.

Ve zmatku současných hodnot, zvláště mravních a politických, a v kontextu nadnárodních tlaků na podstatné omezení významu národů a států ve prospěch celků velkých (EU), není od věci si položit otázku, jakou roli tyto entity hrály v unikátním procesu pozitivního rozvoje Evropy od 18. století. Tato otázka je velmi aktuální i v případě rozvoje českého moderního národa, neboť plody relevantního vývoje a vědomého úsilí pozvednout český národ z pobělohorské bídy a zaostalosti přinesly unikátní pozitivní výsledky, které jsou ve svém základu znovu ohroženy neoliberálními a globalistickými silami, které, tak jako v minulosti (šlechta, katolická církev, fašismus, nacismus) postrádají zakotvení v demokratických hodnotách. Přes veškeré podobnosti a ideové vlivy, každý ‚národ‘ se musel potýkat hlavně s vlastními podmínkami, zkušenostmi, možnostmi.www.novarepubli...beny-lidmi.html

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. čvn 2021 15:41 #667 napsal Oldřich Pružina
Den smutku – 21. červen 1621

...Vítězný Ferdinand II. se rebelům a celému království krutě pomstil. Ihned po bitvě byly odbojné země podrobeny násilné správě, v Čechách pod vedením Karla z Lichtenštejna, na Moravě pod vedením kardinála Františka Dietrichštejna. Loupežné konfiskace majetku domácí šlechty, kterými konfiskační komise, vedené Lichtenštejnem, obdarovávaly hejna cizinců a dobrodruhů, nabraly nevídaného rozsahu: dvě třetiny půdy padly do cizích rukou. Dosavadní náboženská svoboda byla zrušena, kdo nepřestoupil na katolickou víru, musel odejít ze země. Vypovězeni byli učitelé, kněží (i Jan Amos Komenský), elita národa. Němčina se stala úředním jazykem. "Dalimilova kronika" byla veřejně katem spálena. Nastal konec samostatnosti české a na dlouho, až do nezapomenutelného slavného obrození, zdánlivý konec českého národa vůbec.

V tom proudu neštěstí a hrůz, který tehdy zavalil naše předky, je třeba zvlášť připomenout památný den – 21. června 1621. Ten den představuje symbolický konec boje Čechů s Habsburky. V ten den bylo veřejně na Staroměstském náměstí popraveno 27 vůdčích osobností stavovského povstání. Byli to 3 vyšší šlechtici (páni), 7 rytířů a 14 měšťanů. Další 3 měšťané skončili na šibenici. Celkem 23 Čechů a 4 Němci. Mečem Jana Mydláře byli sťati spisovatel Václav Budovec z Budova, cestovatel Krištof Harant z Polžic a Bezdružic, stařeček Kašpar Kaplíř ze Sulevic (86 let). Vítěz se mstil surově: Jáchymu Ondřeji Šlikovi byla krom hlavy uťata i ruka, rektoru pražské university, slovenskému lékaři a diplomatu, Janu Jesenskému, byl vyříznut jazyk. Hlavy sťatých byly v železných klecích veřejně, pro potupu a pro zastrašení vystaveny na Mostecké věži. V historickém románu Z. Wintra, "Mistr Kampanus", můžeme číst věrný a dojemný popis tragického konce českého boje o víru a stát.www.novarepubli...erven-1621.html

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. čvn 2021 16:11 - 22. čvn 2021 16:15 #670 napsal Oldřich Pružina
Komentář o záměrně lživých informacích o habsburské pomstě českému stavovskému povstání:

Média plnící poslušně euroříšskou ideologii, nás v čase vzpomínky na nejkrutější popravu českých elit /žvásty odpůrců o tom, že někteří byli Němci, či mluvili německy jsou liché - všichni, ač Němci, se hlásili k češství a protihabsburství - takže byli našinci/ chtějí krmit i informací, jak to bylo fajn, že tzv. 28. odsouzený dostal milost. Houby s octem! Nikdy už neřeknou, co následovalo po kruté popravě elit: Přicházely další a další rozsudky, byli i další popravovaní z řad nižších odpůrců, ostatním zabavovali všechen majetek, kdo se chtěl zachránit před habsburskými úředníky, musel uprchnout ze země. Většina majetku, o který se chtějí dnes soudit západní šlechtické rody... byla tenkrát ukradena českým pánům! V českých zemích řádil jak černá ruka Liechtenstein, v moravských zase Dietrichstein! Toto vše je třeba, aby věděl každý, protože ve školách se schválně nic takového neučí, ba dokonce se objevují názory, že obor "dějepis" by se měl zrušit! Jasně, jako v každém totalitním režimu. Je to naprosto jasný důkaz, o co globalistům a jejich slouhům jde.

P.S.: O milost českým rebelům tehdy žádaly i jiné panovnické rody Evropy. Ale císař naopak rozhodl o nejkrutější popravě s mučením. Tak to je dnes vzor našich vlastizrádných "elit"!
Poděkovali: Tomáš Stodůlka

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes 55

Včera 48

Tento týden 159

Tento měsíc 1074

Celkem členů

951 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Co je to vlastenectví?

 V době zvrhlých deviantů, prašivých zbabělých psů a udavačů je vlastenectví hrdinství. 
  
 

Česká vlastenecká strana

 

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Edvard Beneš

Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů

 

 

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost. Potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

 

Váš dr. EDVARD BENEŠ

   Praha, květen 1947

 

(celé znění)

 

Karel Kramář

první čs. premiér

 

Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám možnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války.

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat