MyČeši

Vlastenecké diskuzní fórum

Karel Kramář

Více
03. srp 2019 19:18 #60 napsal Karel Kramář
"My přinesli vám svobodu a samostatnost, a nyní na vás jest, aby nový čs. stát zaujal a udržel si čestné místo mezi národy a byl i v budoucnu předbojovníkem veliké myšlenky: sjednocení Slovanstva!
Jen bych chtěl, abyste si v životě přinesli to, čím jsme žili my všichni před vámi, co nám dávalo sílu k přemáhání překážek, které se zdály nepřemožitelnými, co naše duše plnilo nezdolnou nadějí ve chvílích nejtěžších a co také vám pomůže vésti náš národ k budoucnosti, důstojné těžkého jeho utrpení i zázračného vzkříšení: žhavou, vroucí lásku k národu a pevnou víru v jeho veliké poslání ve Slovanstvu!"

Karel Kramář první čs. premiér

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. srp 2019 19:19 #61 napsal Karel Kramář
Odpověď od Karel Kramář na téma Karel Kramář
Ze studentského Deníku Karla Kramáře z 22.10. 1879:

"Mám před sebou posvátné účely. Když v hlavě mé pusto, temno, když divým rejem honí tam myšlenka truchlá jinou, ještě truchlejší, přece zazáří tam vždy záře spásná, idol svatý - láska k vlasti.
Mám svatou svou povinností, abych ozbrojen duševně vším materiálem potřebným mohl jednou vstoupiti s úspěchem na zápasiště, kde rozhoduje se o vlasti naší.
Jest jediným mým ideálem, slovem živým i psaným, bojovati za svatá naše práva. Však nechci, abych dral se někam nepřipraven důkladně, abych oslepoval jen frázovitou povrchností, jen klamným pozlátkem."

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. srp 2019 19:19 #62 napsal Karel Kramář
Odpověď od Karel Kramář na téma Karel Kramář
"Náš nacionalismus nesmí znáti ani závisti, ani nenávisti, ani vykořisťování druhého, jeho ideovou základnou je povinnost se stejnou oddaností pečovati o zájmy všech tříd národa. Náš nacionalismus nesmí proto býti ani dobyvačným imperialismem…"

Karel Kramář první čs. premiér

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. srp 2019 19:20 #63 napsal Karel Kramář
Odpověď od Karel Kramář na téma Karel Kramář
"Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám možnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války. Nehledejte smysl svého života v prázdném, bezduchém světoobčanství, které nikdy nedá tepla našim srdcím. Nehledejte sociální spravedlnost ve vládě jedné třídy nad druhými, odůvodňované její početností, a věřte, že není jiného, ke všemu spravedlivého řešení sociálních problémů, než v duchu národní solidarity."

Karel Kramář první čs. premiér

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. srp 2019 19:21 #64 napsal Karel Kramář
Odpověď od Karel Kramář na téma Karel Kramář
O osud republiky a budoucnost národa se bojím

Myslíte, že mne těší stále ten boj proti osudné politice omylů, chyb, zaslepeností, velikášství, strhujících stát do propasti? Dá se dobře bojovati za národ, jemuž se děje křivda a na němž se prohřešují nepřátelé.

Pak žádný boj není pro mne dosti těžký a žádná oběť dost veliká. Ale jak bolestně těžko se bojuje proti vlastním lidem, proti těm, kteří v opojení moci a ve vleku svých pošetilých ideologií se prohřešují na osudech vlastního národa a vlastního státu hůř a nebezpečněji než zjevní nepřátelé!

Jsem si ovšem dobře toho vědom, proč jsem zde a co mám a musím dělat, dokud jsem zde. Od mládí mne pronásleduje úzkost, že svému národu dosti neposloužím. Dnes už jsem stár a unaven. Nepoznal jsem v životě klidu, zato jsem sklidil mnoho hořkostí a mnoho trpkých zklamání. Nemyslím na zklamání osobní, nikdy jsem pro sebe nic nežádal, nejméně pak ohledy na svou osobu.

Bolestně dorážejí na mne zklamání, o kterých vím, že je draze zaplatí národ. Ostatně, když jsem šel do politiky, věděl jsem, jaký bude můj úděl. Otec mne varoval. Ale v tom jediném jsem ho neposlechl a šel jsem do politiky, abych tak mohl nejlépe sloužiti svému národu. Šel jsem do neutuchajících zápasů a jedinou odměnou bylo mně a je mi, že jsem svému národu sloužil poctivě, čestně a, doufám, dobře.

Upírají-li mi to jiní, budiž jim odpuštěno. Jen když neodejdu, aniž jsem prospěl vlasti. Je jen jediné, čeho se obávám, nebyl-li můj zápas marný, nebylo-li marné mé volání a nesplní-li se mé obavy o republiku. Co bude, až zmlknu navždy? Toho se bojím nejvíce - o osud republiky a budoucnost národa se bojím.

Karel Kramář první čs. premiér
Poděkovali: Miroslav Vápenka

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. srp 2019 15:15 #167 napsal Karel Kramář
Odpověď od Karel Kramář na téma Karel Kramář
Zůstaňte věrni našemu tradičnímu vlastenectví, které oduševňovalo veškerý náš duchovní i hmotný život, a v hrdém sebevědomí nad vítězstvím naší lásky k národu a našich obětí pro jeho práva a svobodu. Nebojte se být spravedliví i k národnímu cítění druhých, jen když zůstanete odhodláni vše obětovat pro zachování národního rázu státu, jeho vnější i vnitřní samostatnosti a svobody.

Karel Kramář první čs. premiér

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. srp 2019 15:16 #168 napsal Karel Kramář
Odpověď od Karel Kramář na téma Karel Kramář
Neztrácejte víru ve vítězství pravdy a spravedlnosti. V té víře, která po staletí udržovala náš národ v důvěře, že nezahyne a zvítězí a která dávala mu sílu a odhodlání ve chvílích nejhrozivějšího nebezpečí, jsme nezklamali. K čemu vůbec to tažení proti našemu nacionalismu, který je opravdu naší hrdostí, naším čestným titulem mezi všemi ostatními národy a který nás zachránil, spasil a pomohl nám ke konečnému vítězství? Místo, aby hleděli jeho odpůrci vychovávat mládež v tom, co měl a má národ nejkrásnějšího, snižují, co je naší jedinou spolehlivou oporou v těžkých dobách, kterým se nevyhneme!

Karel Kramář první čs. premiér

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes 56

Včera 48

Tento týden 160

Tento měsíc 1075

Celkem členů

951 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Co je to vlastenectví?

 V době zvrhlých deviantů, prašivých zbabělých psů a udavačů je vlastenectví hrdinství. 
  
 

Česká vlastenecká strana

 

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Edvard Beneš

Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů

 

 

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost. Potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

 

Váš dr. EDVARD BENEŠ

   Praha, květen 1947

 

(celé znění)

 

Karel Kramář

první čs. premiér

 

Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám možnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války.

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat