Česká síť

Podrobnosti
První československý premiér "Pravdou třeba proti všem." Toto heslo měl Karel Kramář na balkoně své vily. Karel Kramář...

První československý premiér

"Pravdou třeba proti všem."

Toto heslo měl Karel Kramář na balkoně své vily. Karel Kramář byl první československý premiér, který se výraznou měrou zasloužil o vznik samostatného československého státu. Za tyto snahy byl vězněn a odsouzen na trest smrti. Zachránila jej smrt císaře, který měl rozsudek podepsat. Jeho nástupce tresty zmírnil a později při amnestii úplně zrušil. Hrdinové, kteří bojovali za náš národ za naši samostatnost. Karel Kramář stále varoval před Německem, před jeho rozpínavosti.

Více
Uživatelé, kterým se líbí.
Odkaz byl zkopírován do vaší schránky
Filtr:
Přišpendlené položky
Nejnovější aktivity
 • Libor Vilímek se líbí tato stránka
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Jana Turková se líbí tato stránka
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • My nechceme nic od státu - jen státu sloužiti! Nám nade vše je Republika - za ni jsme bojovali a trpěli. A nechceme, aby nám ji rozebrali ti, kteří na ní nemají nejmenší zásluhy a ukázali, že ji nedovedou spravovati. My jsme ochotni ke spolupráci a spoluzodpovědnosti, ale jen s těmi, kteří budou míti dobrou vůli a odvahu zavésti v našem veřejném životě pořádek, práci, šetrnost a poctivost!

  Karel Kramář 1. čs premiér, 1920
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Sloužit státu se sebezapřením i oběťmi je nejpřednější povinností. Přímo základem našeho nacionalismu, stejně jako je službou státu bojovat proti všemu, co ohrožuje jeho mravní základy i jeho národní ráz. Naší hrdostí je bezpříkladné vlastenectví našeho malého, všemi mocnými opuštěného a dokonce opovrhovaného národa a víme, že ono jediné nás může vyvést z bídy, ve které toneme.

  Karel Kramář 1. čs premiér
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Všelidství, se vším, co může mít velikého, nevyroste ze sebelákavějších filozofických rozjímání, nýbrž jen z ušlechtilého, sebevědomého vlastenectví národů, které jsou sice odhodlány obětovat všechno na uhájení vlastní svobody, ale netouží po cizím, ani po utlačování a odnárodňování druhých. Kdo nechce, abychom znovu upadli v starou porobu, horší a nebezpečnější, poněvadž už nejsme vnitřně odolní tradiční vírou v zázračnou moc patriotismu, ten nesmí zavírat oči před vším, co nás ohrožuje.

  Karel...
  Všelidství, se vším, co může mít velikého, nevyroste ze sebelákavějších filozofických rozjímání, nýbrž jen z ušlechtilého, sebevědomého vlastenectví národů, které jsou sice odhodlány obětovat všechno na uhájení vlastní svobody, ale netouží po cizím, ani po utlačování a odnárodňování druhých. Kdo nechce, abychom znovu upadli v starou porobu, horší a nebezpečnější, poněvadž už nejsme vnitřně odolní tradiční vírou v zázračnou moc patriotismu, ten nesmí zavírat oči před vším, co nás ohrožuje.

  Karel Kramář 1. čs premiér
  Více
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Neztrácejte víru ve vítězství pravdy a spravedlnosti. V té víře, která po staletí udržovala náš národ v důvěře, že nezahyne a zvítězí a která dávala mu sílu a odhodlání ve chvílích nejhrozivějšího nebezpečí, jsme nezklamali. K čemu vůbec to tažení proti našemu nacionalismu, který je opravdu naší hrdostí, naším čestným titulem mezi všemi ostatními národy a který nás zachránil, spasil a pomohl nám ke konečnému vítězství? Místo, aby hleděli jeho odpůrci vychovávat mládež v tom, co měl a má národ...
  Neztrácejte víru ve vítězství pravdy a spravedlnosti. V té víře, která po staletí udržovala náš národ v důvěře, že nezahyne a zvítězí a která dávala mu sílu a odhodlání ve chvílích nejhrozivějšího nebezpečí, jsme nezklamali. K čemu vůbec to tažení proti našemu nacionalismu, který je opravdu naší hrdostí, naším čestným titulem mezi všemi ostatními národy a který nás zachránil, spasil a pomohl nám ke konečnému vítězství? Místo, aby hleděli jeho odpůrci vychovávat mládež v tom, co měl a má národ nejkrásnějšího, snižují, co je naší jedinou spolehlivou oporou v těžkých dobách, kterým se nevyhneme!

  Karel Kramář 1. čs premiér
  Více
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 •   Edgar Geher reagoval/a na tento příspěvek před 4 měsíci
  Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám možnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války. Nehledejte smysl svého života v prázdném, bezduchém světoobčanství, které nikdy nedá tepla našim srdcím. Nehledejte sociální spravedlnost ve vládě jedné třídy nad druhými, odůvodňované její početností, a věřte, že není jiného, ke všemu spravedlivého řešení sociálních problémů, než v duchu...
  Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám možnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války. Nehledejte smysl svého života v prázdném, bezduchém světoobčanství, které nikdy nedá tepla našim srdcím. Nehledejte sociální spravedlnost ve vládě jedné třídy nad druhými, odůvodňované její početností, a věřte, že není jiného, ke všemu spravedlivého řešení sociálních problémů, než v duchu národní solidarity.

  Karel Kramář první čs premiér
  Více
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 •   Edgar Geher reagoval/a na tento příspěvek před 4 měsíci
  Zůstaňte věrni našemu tradičnímu vlastenectví, které oduševňovalo veškerý náš duchovní i hmotný život, a v hrdém sebevědomí nad vítězstvím naší lásky k národu a našich obětí pro jeho práva a svobodu. Nebojte se být spravedliví i k národnímu cítění druhých, jen když zůstanete odhodláni vše obětovat pro zachování národního rázu státu, jeho vnější i vnitřní samostatnosti a svobody.

  Karel Kramář 1. čs premiér
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
Zde zatím není k žádná aktivita
Nelze načíst obsah popisku.

Copyright © 2018-2019.