Česká síť

Podrobnosti
Web navodnapreziti.cz si klade za cíl pomáhat lidem, kteří v nouzi budou hledat odpovědí na své otázky. Aby tedy nedošl...

Web navodnapreziti.cz si klade za cíl pomáhat lidem, kteří v nouzi budou hledat odpovědí na své otázky.

Aby tedy nedošlo k omylům, web Návod na přežití nebo ti, kteří stojí za ním v pozadí, nepředpokládá nějaký konec světa v roce 2020, jak by si mohl někdo mylně domýšlet. 

Očekáváme že by se mohla brzo začít naplňovat tato Abdrushinova slova:

"V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví." Abdrushin


 
Více
Uživatelé, kterým se líbí.
Nejnovější fotografie
Odkaz byl zkopírován do vaší schránky
Filtr:
Přišpendlené položky
Nejnovější aktivity
 • Ono to vypadá, že takoví ti štědří dárci, kteří například podporují různé neziskovky a jejich aktivity, různí Sorosové a jim podobní, že to jsou ušlechtilí lidé. To je ale omyl. Ušlechtilost se nepozná podle štědrosti a podpory. Vždyť i zlosyni se navzájem podporují. Ušlechtilý člověk je ten, který podporuje stvoření, ale ve smyslu stávajících Božích zákonů. A to dnes chybí, dnes se děje opak. Havěť z temnot podporuje pod pokryteckým pláštikem veškeré zvrhlosti, chlípné a zvrhlé menšiny, mísení kultur...
  Ono to vypadá, že takoví ti štědří dárci, kteří například podporují různé neziskovky a jejich aktivity, různí Sorosové a jim podobní, že to jsou ušlechtilí lidé. To je ale omyl. Ušlechtilost se nepozná podle štědrosti a podpory. Vždyť i zlosyni se navzájem podporují. Ušlechtilý člověk je ten, který podporuje stvoření, ale ve smyslu stávajících Božích zákonů. A to dnes chybí, dnes se děje opak. Havěť z temnot podporuje pod pokryteckým pláštikem veškeré zvrhlosti, chlípné a zvrhlé menšiny, mísení kultur a v podstatě všechna zla, která jsou v rozporu se zákony stvoření. Protože ale lidé neusilují o poznání zákonů stvoření, tak mnohdy s těmito zvrhlými aktivitami souhlasí. Přitom je to obratný plán zlosynů a havětí, jak rozložit společnost. Vše je samozřejmě nyní tlačeno ke zhroucení, protože rozkvět může nastat jen tam, kde je lidské jednání v souladu s Boží vůli. "Podle plodů poznáte je, po ovoci..." říká se přece. A co vidíte? Kam nás vede nebezpečná sekta rozumářů a materialistů? Cele dějiny svědčí o tom, že to byli oni kdo zpustošil tento svět a vede jej do záhuby. Nyní v poslední době skrz své zvrácenosti to úspěšně urychlili a tupé ovce přitakají.
  Více
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Já se moc o ty jasnovidce nezajímám, ale občas mi něco přeletí přes nos. Prosím vás takové ty jejich bláboly, že jsou tady mimozemšťané, ještěří (že vypadají jak ještěří) a ovlivňují elity, vedení národů apod. To nejsou žádní mimozemšťané. Už vícekráte jsem říkal, že člověk vnitřně (jeho duše) vypadá tak, jaký opravdu je. Po odložení pozemského těla, kdy odpadne pokrytecký štít se každý vybarví, takový jaký je. Lidé, kteří sestoupili ze stupně lidství na chladné bestie (závist, nenávist apod.), tak...
  Já se moc o ty jasnovidce nezajímám, ale občas mi něco přeletí přes nos. Prosím vás takové ty jejich bláboly, že jsou tady mimozemšťané, ještěří (že vypadají jak ještěří) a ovlivňují elity, vedení národů apod. To nejsou žádní mimozemšťané. Už vícekráte jsem říkal, že člověk vnitřně (jeho duše) vypadá tak, jaký opravdu je. Po odložení pozemského těla, kdy odpadne pokrytecký štít se každý vybarví, takový jaký je. Lidé, kteří sestoupili ze stupně lidství na chladné bestie (závist, nenávist apod.), tak takoví lidé samozřejmě duchovně nevypadají jako lidé, zde platí ono: duch si utváří tělo. Takoví tvorové přetvořili své duše v odporné zrůdy, pokud se zároveň jedná o duše, které jsou silné a mocné se silnou vůli, tak mnohdy vypadají jako ti ještěří nebo takové ty protáhlé hlavy, jak to občas vidíme ty obrazy údajných ufounů. Nejde ale o mimozemšťany ve smyslu, že přiletěli v talířích hmotně z jiných souhvězdí. To co jasnovidci vidí, tak vidí buď duše na onom světě v astrálu, které se pohybují kolem nás pozemšťanů anebo vidí normálně žijící pozemšťany, ale vidí je astrálním zrakem, takže vidí jejich znetvořené duše a domýšlejí se, že to vše je mimozemského původu. Ta míra znetvoření je závislá na síle poklesu dotyčných lidí. Loni jsem napsal i nějaký článek o Petru Chobotovi, koho to více zajímá:
   https://navodnapreziti.cz/index.php/clanky/14-pavel-krajicek/128-petr-chobot-a-bludy-nizkych-jasnovidcu
  Více
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Život na zemi měl vypadat tak, že se neodvažuji ani popsat konkrétní mnohé příklady, protože by to dnes téměř nikdo nepřijal, ani ti co se nazývají hledající. Vše je dnes postavené na rozumu. Má to být ale opačně, vše má být postavené na čistém cítění a rozum to má pouze dodatečně provést. Jako malý náznak uvedu dva příklady. Vezměte si nábytek, domov, kdysi tzv. umělecký nábytek nebo vůbec tu dobu, kdy mnohé bylo tvořeno ještě z části z citu. A vezměte si dnešní některé návrhy, totálně chladné,...
  Život na zemi měl vypadat tak, že se neodvažuji ani popsat konkrétní mnohé příklady, protože by to dnes téměř nikdo nepřijal, ani ti co se nazývají hledající. Vše je dnes postavené na rozumu. Má to být ale opačně, vše má být postavené na čistém cítění a rozum to má pouze dodatečně provést. Jako malý náznak uvedu dva příklady. Vezměte si nábytek, domov, kdysi tzv. umělecký nábytek nebo vůbec tu dobu, kdy mnohé bylo tvořeno ještě z části z citu. A vezměte si dnešní některé návrhy, totálně chladné, mrtvé, sterilní. Když vidím ty návrhy nábytku pokojů, to je hrůza, to navrhovala mrtvola, totálně chladné rovné kusy kovu, nikde ani stopy po lidskosti. V něčem takovém nemůže bydlet člověk, ale mrtvola, která je totálně spoutána svým zmrzačeným rozumem. Nebo hudba, krásná hudba zasahuje cit člověka, kdežto ten pekelný dnešní řev je za účelem vybičování pocitu. Právě proto že čisté cítění lidé už pohřbili, tak potřebují silný jed na vybičování pozemského pocitu (cit je duchovní, pocit pozemský), který se rozprostřel před čisté cítění. Tak je to se vším. Vše mělo být vytvořeno opačně (i politika, státnictví apod.), prvně z citu, obsah z čistého citu a až poté viditelné formy. Tím by vznikl mír, harmonie, krása, protože by to bylo v souladu s vůli Boží. To je také důvod, proč je vše nyní hnáno k zániku, protože trvání je zaručeno jen tomu, co je v souladu se zákony stvoření.
  Více
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Lidé už vyzkoušeli snad všechny možné systémy vlády až po různé zvrhlé totality (komunismus, fašismus, EU apod.). Nic z toho včetně "slavné" demokracie se neukázalo jako trvalé přinášející požehnání. Je ale podivné, že na ten jeden správný systém nechce nikdo ani pomyslet. Obyčejné, prosté vřazení se do zákonů stvoření tedy do Boží vůle. Nemám tím namyslí nějaké podřízení se církví to ne. Lidé raději budou trpět pod různými tyrany, než aby jen jednou se správně zachvívali s Boží vůli, čímž by ihned...
  Lidé už vyzkoušeli snad všechny možné systémy vlády až po různé zvrhlé totality (komunismus, fašismus, EU apod.). Nic z toho včetně "slavné" demokracie se neukázalo jako trvalé přinášející požehnání. Je ale podivné, že na ten jeden správný systém nechce nikdo ani pomyslet. Obyčejné, prosté vřazení se do zákonů stvoření tedy do Boží vůle. Nemám tím namyslí nějaké podřízení se církví to ne. Lidé raději budou trpět pod různými tyrany, než aby jen jednou se správně zachvívali s Boží vůli, čímž by ihned nastal rozkvět, protože zákony stvoření jsou nastaveny tak, že člověka ihned podporují, když jde s nimi v souladu. Opravdu neuvěřitelné, že tak domýšlivý tvor není schopen přijít na takovou jednoduchost. A protože po dosavadních zkušenostech je jasné, že dobrovolně se nestane člověkem, tak jako poslední pomoc shůry bude utrpení, aby alespoň někteří pod bolestmi odhodili tuto domýšlivost a nechali v sobě člověka působit a nemuseli být vyhubení s ostatními, kteří už nechtějí být skutečnými lidmi. Vlastní člověk se projevuje cítěním (nikoli pocitem) a rozum používá pouze jako nástroj.
  Více
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Návod na přežití změnil obrázek záhlaví
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Návod na přežití bylo aktualizováno
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • "Tíživěji padla bída na zemi. Vždy jasněji se ukázala neudržitelnost falešných staveb veškerého dosavadního lidského působení. Stále zjevněji vycházelo na světlo vysvědčení jeho neschopnosti. Všechno pozvolna přicházelo při stoupajícím zmatku ke kolísání, jen jedno ne: Lidská domýšlivost ve vlastní dovednost.
  Právě ta vyrážela bujněji než kdy jindy, což bylo také přirozené, protože domýšlivost potřebuje vždy půdu omezenosti. Vzrůst omezenosti musí mít také za následek bujný vzrůst domýšlivosti.
  Dychtiv...
  "Tíživěji padla bída na zemi. Vždy jasněji se ukázala neudržitelnost falešných staveb veškerého dosavadního lidského působení. Stále zjevněji vycházelo na světlo vysvědčení jeho neschopnosti. Všechno pozvolna přicházelo při stoupajícím zmatku ke kolísání, jen jedno ne: Lidská domýšlivost ve vlastní dovednost.
  Právě ta vyrážela bujněji než kdy jindy, což bylo také přirozené, protože domýšlivost potřebuje vždy půdu omezenosti. Vzrůst omezenosti musí mít také za následek bujný vzrůst domýšlivosti.
  Dychtivost po uplatnění vzrůstala až k horečnému křečovitému sevření. Čím méně měl člověk co dát, čím více v něm duše úzkostlivě křičela po osvobození, jejíž pokles tušíce jen silně cítil, tím úporněji se pak snažil ve falešné potřebě vyrovnání o vnější pozemské tretky. Lidská vyznamenání. I když také často cítili v tichých hodinách konečně pochybnost o sobě samých, tak chtěli proto tím horlivěji platit ještě alespoň za vědoucí. Za každou cenu! Tak to šlo šíleně dolů. V úzkostně rodícím se poznání přicházejícího zániku snažil se nakonec každý omámit, podle svého druhu, a nechal neslýchané běžet tak, jak probíhalo. Zavíral zrak před hrozící odpovědností." Abdrushin

  celá kniha:  https://rok2020.cz/index.php/clanky/11-poselstvi-gralu
  Více
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Návod na přežití bylo aktualizováno
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Prý jak se chránit před koronavirem? Otázka sama o sobě není špatná. Špatně je to, že je pokládána nesprávným lidem, tedy nebezpečným fanatikům rozumářům a materialistům, kteří skrz svůj zmrzačený rozum a zvrhlou domýšlivost zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby. Opravdu tam se správnou odpověď nedozvíte. Jediná opravdová a trvalé účinná ochrana proti jakémukoli viru je stát se člověkem. Člověkem, který skrz své očištěné cítění vyciťuje přírodní zákony neboli Boží vůli, což je jedno a totéž a...
  Prý jak se chránit před koronavirem? Otázka sama o sobě není špatná. Špatně je to, že je pokládána nesprávným lidem, tedy nebezpečným fanatikům rozumářům a materialistům, kteří skrz svůj zmrzačený rozum a zvrhlou domýšlivost zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby. Opravdu tam se správnou odpověď nedozvíte. Jediná opravdová a trvalé účinná ochrana proti jakémukoli viru je stát se člověkem. Člověkem, který skrz své očištěné cítění vyciťuje přírodní zákony neboli Boží vůli, což je jedno a totéž a radostně se do těchto zákonů vřazuje. Protože se ale lidé těmto jednoduchým radám jen přihlouple usmívají, tak budou brzo přinucení velice trpkým a bolestným prožitím získat přesvědčení o pravdivosti těchto slov.
  Více
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
Zde zatím není k žádná aktivita
Nelze načíst obsah popisku.

Copyright © 2018-2019.