Česká síť

Doporučené

Stránky

 1.   Obecná
 2.    Veřejná

Stránky národních demokratů ústeckého regionu.

 

 1.   Komunita
 2.    Veřejná
Web navodnapreziti.cz si klade za cíl pomáhat lidem, kteří v nouzi budou hledat odpovědí na své otázky. Aby tedy nedošlo k omylům, web Návod na přežití nebo ti, kteří stojí za ním v pozadí, nepředpok...

Web navodnapreziti.cz si klade za cíl pomáhat lidem, kteří v nouzi budou hledat odpovědí na své otázky.

Aby tedy nedošlo k omylům, web Návod na přežití nebo ti, kteří stojí za ním v pozadí, nepředpokládá nějaký konec světa v roce 2020, jak by si mohl někdo mylně domýšlet. 

Očekáváme že by se mohla brzo začít naplňovat tato Abdrushinova slova:

"V blízké době zmohutní toto vyzařování tak, že ve velmi mnoha případech přijde zpětné působení ihned, bezprostředně! To jest ta moc, která brzy poleká pozemské lidi, a které se pak v budoucnosti budou muset obávat! Ale jenom ti se mají doopravdy co obávat, kdo činili bezpráví." Abdrushin


 
 1.   Komunita
 2.    Veřejná
"Na počátku byl řád, ten řád byl u Boha, ten řád bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to svět...

"Na počátku byl řád, ten řád byl u Boha, ten řád bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila." (Ev. Jana)

Řád Světla tvoří bratrstvo hledajících Světlo a zároveň se snažících přinášet Světlo a do svých životů, rodin, mezi své přátele, do celé společnosti i státu.

Jsme lidé hlásící se k odkazům nejen evropských tradic, hodnot i kultuře, kteří se rozhodli jít cestou Světla a touto cestou se ubírat i nabízet ostatním, abychom naplňovali touhu po všestranném a harmonickém rozvoji každého z nás i celé společnosti. Naše cesta vede skrze poznání a zahrnutí všeho ve snaze harmonizovat svět a naplňovat Boží příkazy. Tato cesta je aktivní a tvořivá s důrazem na osobní odpovědnost každého jednotlivce.

Členem Řádu Světla a na jeho cestu se může vydat každý člověk bez rozdílu rasy, vzdělání, věku, původu, stavu, náboženské příslušnosti i minulosti.

Naším znakem je slunce, které přináší světlo celé zemi a je od pradávna symbolem jediného Boha. Boha, který Tvůrcem a zdrojem života, na kterém jsme stejně jako život na planetě, závislí a ač je daleko, dotýkají se jeho životodárné paprsky, každého z nás.

Řád Světla, nepřináší nové učení, ale jeho členové se snaží žít v souladu s poselstvím Svatých Písem a proroků. Věříce a vědomi si toho, že jsme děti Toho, který je Zdrojem a Tvůrcem života. Zároveň přijímáme tradici a poučení od těch, kteří byli před námi a hledali, přijali i zvěstovali Světlo. Nejsme napojeni na žádnou církev či jinou instituci. Netvoříme a nepřijímáme žádná dogmata a ideologie.

Jsme vědomi, že lidské pokolení již v minulosti bylo zlé, zkažené a proto, jak je napsáno v mnoha starodávných textech, byla na lidstvo uvalena potopa. Protože zůstala alespoň hrstka spravedlivých, byli tito zachráněni v Arše a po té co vody opadly, uzavřel Tvůrce a Zdroj života novou smlouvu s Noem, spravedlivým člověkem, kterou potvrdil duhou. To bylo dříve, než vznikla mnohá náboženství. S uzavřením smlouvy obdržel spravedlivý člověk několik přikázání pro život, které se stali i základními pravidly členů řádu - bratrstva.

Základními pravidly členů Řádu Světla

 • Cti a ochraňuj víru v Tvůrce a Zdroj života!
 • Cti a dbej, aby nikdo a ničím Tvůrce a Zdroj života neznevažoval!
 • Cti a ochraňuj lidský život!
 • Cti a ochraňuj rodinu!
 • Cti a ochraňuj práva ostatních i jejich majetek!
 • Cti a ochraňuj všechna stvoření!
 • Cti a ochraňuj právo, spravedlnost, společnost a stát!

 

Jeden z duchovních učitelů, Augustin řekl, že zlo a temnota je jen nedostatek světla. Proto chceme svým životem a poznáním pomoci přinášet Světlo do temnoty a všude tam, kde je třeba prozářit a odstranit temnotu.

 1.   Obecná
 2.    Veřejná

 Ahoj jak se máte?

Není k dispozici žádná stránka. Buďte první, kdo ji dnes vytvoří!
Nelze načíst obsah popisku.

Copyright © 2018-2020.