MyČeši ♥

Sice pochybuji, že byli kdy silnou skutečně pravicovou stranou. Jen to svého času úspěšně hráli, takže spousta lidí s pravicovým smýšlením a cítěním se k nim hlásila, ale teď už to neumí ani předstírat a ten únos bruseloidními lóžemi z nich čiší na sto honů. V současnosti to vypadá, že jestli je to TOP09 (údajně pravicová), ČSSD (údajně levicová), ODS (údajně pravicová) je úplně jedno. Ta lóže, co je unesla všechny 3 (některé další) je stejná a ten neofeudální New World Order, o který usilují,... Zobrazit více

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat