MyČeši ♥

Nebezpečný fanati​k​ rozumář Emmanuel Macron řekl, že: "Nespravedlivé není to, že někdo vydělává více než jiný, ale to, že lidé nemají kvůli rodinám či místům, z nichž pochází, stejnou šanci na úspěch v životě." odkaz na celé znění na konci příspěvku.
T​ady se opět potvrzuje to, co říkám celou dobu o fanaticích materialistech a rozumářích​. Skrz svou omezenost, tedy přepěstovaný ​a tím​ zmrzačený rozum, nejsou schopní sledovat přírodní zákony v celé jejich šíří. Jinak by věděli, že každý člověk (či...
Zobrazit více

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat