MyČeši ♥

Je to neuvěřitelné, ale skutečně nám už několik lidí napsalo, že máme v názvu pravopisnou hrubou chybu, že MyČeši se píše s mezerou. Nejde tedy o nechtěnou chybu, ale o úmysl. Je to tak napsáno úmyslně a je to naše takové poznávací znamení našeho webu.
Přidejte se tedy k nám vlastencům na MyČeši: mycesi.cz/

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat