MyČeši ♥

To se Češi nestydí, že národ, který vyzdvihl komunismus (Marx, Engels), který ve dvou světových válkách povraždil miliony Evropanů, který nás Slovany odevždy utiskoval, a který v současnosti působí opět rozkladně v Evropě, že nám nyní zase diktuje své chlípnosti? To Čechům nevadí, že tento barbarský národ nám nyní skrz EU zase diktuje a nařizuje?

V české zemi by měly platit jen a pouze české zákony. Jak je možné, že si Češi nechávají diktovat zákony od barbarů, kteří mají na rukou krev milionů...
Zobrazit více

Josef Pospíšil Já si také dovolím napsat pár řádků...¨

Co se týče "křížení ras", tak zde nemám úplně jasno. Dokáží si představit, že se někdo zamiluje do ženy/muže jiné rasy - tečka, je to lidské a nevím co bych v této situaci dělal já.

Co se týče homosexuality, tak ta...
Zobrazit více
před 3 měsíci
loader
loader
Attachment
Janka Mísení ras do určité míry žádoucí je, protože genofond se tím osvěží. Ale asi není v moci člověka takovou míru určit. Každopádně je k tomu potřeba "stejnorodost" duševní, oba si musí rozumět a v něčem souznít, právě proto, že budou vychovávat... Zobrazit více před 3 měsíci
loader
loader
Attachment
Abdrushin ​Co píše Abdrushin o rasách:

"​​Podívejte se přece na jednotlivé lidské rasy! Z toho můžete se naučit mnohému. Každá rasa může dozrávat, zušlechťovat se, býti velikou a silnou jen sama v sobě! Smísením dvou ras rozmnoží se jen slabosti, nedostatky a...
Zobrazit více
před 3 měsíci
loader
loader
Attachment
Abdrushin Co píše Abdrushin o národech:

"Jedině povznesení vlastní kultury je opravdovým pokrokem pro každý národ! Ve všem má býti vzestup a ne stav klidu. Avšak tento vzestup v pokroku musí být budován na vlastním základě a z něho vycházet. Nesmí to být přejímání...
Zobrazit více
před 3 měsíci
loader
loader
Attachment

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat