MyČeši ♥

Čechy má vlast

Čechy má vlast

Čechy dnes? rozkradený koncentrák, výkladní skříň korporátního fašismu, chápeme situaci a zvrátíme...

 
  • loader

Zatím nejsou témata

„Naši předci žili na území Česka a Slovenska, které je dodnes naším domovem, již před 13 000 lety."

„V minulém roce jsme slavili 100 let od vzniku Československa – našeho moderního státu. Zde je ovšem potřeba postupovat s velkou opatrností, neboť mezi pojmy „stát“ a „vlast“ je obrovský rozdíl. Našemu modernímu státu může být sto let. Ovšem naše vlast je naší vlastí, naší zemí živitelkou, naším domovem již minimálně 13 000 let! O domov, jenž je naším domovem déle než 13 000 let, je potřeba...
Zobrazit více

Zdeněk Hrubý a 3 dalších se připojili ke skupině Čechy má vlast 4 hod 17 min

Pokud ČR podepíše na konci roku Globální pakt započne výrazně mohutnější genocida národa než doposavaď tadesco.cz/pri-dalsi-ukazce-multikulturniho-souzit…

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat