MyČeši ♥

Na tom ale krásně vidíte, jak ti udavači i vedení Facebooku soudí podle sebe. Proto nás neustále obviňují z nenávisti, protože oni sami jsou plní nenávisti. Když vezmete v úvahu, že mi smazali články, které byly psané z lásky k lidem a chtěly jim ukázat správnou cestu, aby nemuseli lidé zahynout a Facebook mou lásku názve nenávisti. Na tom lze vidět, že nejen že už ztratili schopnost zdravého úsudku, ale že jsou plní nenávisti až do hloubí svých duší, když ji všude vidí, dokonce i tam kde je... Zobrazit více

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat