MyČeši ♥

(Nejen) pro nové členy skupiny zde připomínáme základní teze, které ND prosazuje.
narodnidemokracie.cz/strana/program-ve-zkratce/

Program ve zkratce - NÁRODNÍ DEMOKRACIE NE BRUSELU, ANO EVROPĚ! sebevědomě za české národní zájmy nevměšování do vnitřních záležitostí cizích států boj proti Bruselu a americkému diktátu strategické spojenectví s Ruskem narovnání… narodnidemokracie.cz/strana/program-ve-zkratce/

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat