MyČeši ♥

Národní demokraté se dnes v ulicích Prahy účastnili hned několika manifestací spojených s dnešním výročím.

S úderem poledne jsme si u Obecního domu připomínali vyhlášení československé samostatnosti, které právě zde před sto lety proběhlo. Předseda ČHNJ Jan Skácel ve svém projevu vyzdvihl zásluhy vůdců tehdejšího domácího odboje, kteří samostatnost vyhlásili a kterými byli Jiří Stříbrný, František Soukup, Antonín Švehla, Alois Rašín a Vavro Šrobár.

Kromě Skácela zde vystoupil s projevem také...
Zobrazit více

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat