MyČeši ♥

Národní demokracie a České hnutí za národní jednotu vás zvou na pietní akt položení květin u Obecního domu u příležitosti oslavy 100. výročí státního převratu roku 1918 a vyhlášení české samostatnosti vůdci domácího odboje. Sejdeme se ve 12:00 v neděli 28. října 2018 před Obecním domem v místě, kde je na budovu zasazena deska připomínající tuto významnou událost.
Všichni jste srdečně zváni, nejde o demonstraci, jen o pokojné připomenutí této slavné chvíle. Akce bude krátká, takže stihnete další...
Zobrazit více

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat