Česká síť

 • 2 Skupin
 • Album - 0
Náhodní Členové
Náhodná Alba
Zatím zde nejsou žádná alba

Nejnovější Aktuality

Přišpendlené položky
Nejnovější aktivity
 • V souvislosti s šířením virové nákazy COVID-19 předkládá Národní demokracie veřejnosti první balíček opatření, která mohou zklidnit situaci a pomoci překonat případný chaos ve společnosti.

  Celý seznam opatření je zde nebo v textu pod odkazem:
   https://narodnidemokracie.cz/opatreni-narodni-demokracie-k-zvladnuti-superkrize-i-zdravotne-bezpecnostni-opatreni/

  1) Základem řešení jakékoli krize je dostatek informací. Co možná nejvíce informací by měli mít i občané – informace, myšlenky, koncepty (řešení krize) by měly mít dostatečný veřejný a mediální prostor, aby si mohly vzájemně konkurovat. Z toho důvodu vybízíme občany, aby si kromě informací od vlády vyhledávali svobodné informace i na...
  V souvislosti s šířením virové nákazy COVID-19 předkládá Národní demokracie veřejnosti první balíček opatření, která mohou zklidnit situaci a pomoci překonat případný chaos ve společnosti.

  Celý seznam opatření je zde nebo v textu pod odkazem:
   https://narodnidemokracie.cz/opatreni-narodni-demokracie-k-zvladnuti-superkrize-i-zdravotne-bezpecnostni-opatreni/

  1) Základem řešení jakékoli krize je dostatek informací. Co možná nejvíce informací by měli mít i občané – informace, myšlenky, koncepty (řešení krize) by měly mít dostatečný veřejný a mediální prostor, aby si mohly vzájemně konkurovat. Z toho důvodu vybízíme občany, aby si kromě informací od vlády vyhledávali svobodné informace i na nezávislých médiích, a vládu naopak vybízíme, aby svobodu kritického myšlení a „volný pohyb myšlenek“ neomezovala (například osočováním lidí z šíření poplašných zpráv, vyhrožováním obyčejným občanům za názor sdělený na sociálních sítích apod.). Tím se vláda pouze znemožňuje a poukazuje na své malé sebevědomí. Součástí překonání SUPERKRIZE musí být i absolutní svoboda slova v souladu s ústavou ČR, bez jakýchkoliv výjimek daných níže stojícími zákony.

  2) Nošení roušky vnímáme spíše jako symbolické gesto boje proti viru a gesto sjednocení národa, než jako účinný prostředek zastavení šíření nákazy. Přesto je třeba nařízení vlády respektovat, vyjadřujeme tak především ohleduplnost ke druhým lidem. Nicméně dlouhodobé dýchání přes roušku má rovněž svá hygienická a zdravotní úskalí (místo kyslíku vdechujeme opětovně vydechnutý vzduch, CO2, rouška se po delším používání stává spíše zdraví škodlivou než prospěšnou apod.). Nemožnost chodit na čerstvý vzduch, nemožnost cvičit apod., dlouhodobý stres ze sledování zpráv či z finanční situace rovněž ke zdraví obyvatelstva příliš nepřispívají. Každý by se tedy měl udržovat v dobré kondici a v dobré mysli (být zdravým na těle i na duši).

  3) Je třeba důrazně chránit především starší generaci. Vláda tak, zdá se, činí, považujeme za důležité to však připomenout proto, že v okolních zemích to tak jednoznačné není. V Itálii či Španělsku už staré lidi napadené virem neléčí a nechávají je jejich osudu (nebo přistupují k jejich eutanázii), preferují mladé pacienty. V Německu neslýchaným způsobem na veřejnoprávních stanicích vychvalují „blahodárný“ vliv viru na populaci, který prý sníží počty starých lidí, kteří neuvažují dost „zeleně“. Považujeme takové signály, které v západní společnosti zaznívají, za mimořádně odpudivé a nemorální a apelujeme na vládu, aby pro ochranu seniorů udělala co nejvíce – budeme je a jejich znalosti, zkušenosti a vědomosti potřebovat při zvládání SUPERKRIZE jako takové. V pomáhání starým lidem (nákupy apod.) vidíme příležitost pro domobranecké oddíly, aby státu předvedly svoji užitečnost a prospěšnost.

  4) Skupiny, které jsou naopak pro stát přítěží a mohou se stát do budoucna rizikovými, jsou zahraniční pracovníci, kteří v zemi uvízli poté, co přišli o práci v důsledku zastavení výroby. Stát by měl tyto pracovníky, kteří zde nemají trvalý pobyt, v zájmu udržení bezpečnosti repatriovat. Zamezí se tak zvýšení kriminality a tomu, že by se ČR o tyto osoby musela starat.

  5) Pokud by nouzový stav trval déle a ve společnosti by byla umocněna panika a hysterie, může dojít ke kolapsu zásobování. Je také důležité počítat s tím, že potravinové dodávky by mohly okolní země v případě dlouho se vlekoucí krize zadržovat, podobně jako dnes činí se zdravotnickým materiálem. V takové situaci se statisíce nezaměstnaných zahraničních pracovníků, kteří se ocitli bez práce a bez prostředků, mohou stát vážným problémem. Doporučujeme tedy vládě, aby zároveň byla připravena na mobilizaci v případě, kdyby vypukly násilnosti. Po vzoru Švýcarska by armáda měla přijít na pomoc lékařům, ale i kvůli ostraze hranic a na ochranu obyvatelstva před násilím a rabováním. Protože současná česká „profesionální“ armáda má jen čtyři tisíce bojeschopných vojáků,1 bylo by v takové situaci nutné povolat Aktivní zálohy (cca 2 tisíce vojáků), připravit transformaci vojenských úředníků do stavu bojeschopného vojáka (dalších cca 10 tisíc osob), připravit se na povolání bývalých vojáků a policistů na tzv. výsluhách. (třeba do šedesáti let) a zahájit spolupráci AČR s domobranou. Už dříve jsme uvedli, že by vláda měla přestat s přípravou zákonů, které mají domobranu zakázat – SUPERKRIZE ukazuje, že domobrany mohou být nakonec velkou pomocí – a měly by naopak urychleně vzniknout zákony, které domobranu zlegalizují a poskytnou jí podporu. Vládu také vyzýváme k tomu, aby stáhla všechny své vojáky ze zahraničních misí NATO a zapojila je do hlídání českých hranic. Ministerstvo obrany by také mělo být pověřeno sestavením seznamu osob, jež jsou odpovědné za nebojeschopnost armády (od roku 1990). Hranice doporučujeme střežit od této chvíle už navždy, nejen jako mimořádné opatření.

  6) V souvislosti s výše zmíněným bodem vyzýváme Vládu ČR, aby nezpřísňovala přístup občanů ke zbraním, tedy aby ponechala stávající podobu zákonů regulujících získávání a držení zbraní a upustila od všech návrhů, které by tyto zákony (po vzoru EU a mnoha západních zemí) chtěly omezovat.

  7) Protože jsou současné kapacity nakoupených roušek / respirátorů / ochranných pomůcek / plicních ventilátorů / léků apod. nedostatečné, ale i z důvodů vytvoření jejich zásob do budoucna, doporučujeme vládě, aby koordinovala masivní výrobu těchto ochranných prostředků českými firmami. Bude to jednak levnější než drahé nákupy z Číny, objednávky nám navíc nebudou moci okolní státy konfiskovat. Pokud by „tržní hospodářství“ nezvládalo dostatek těchto výrobků (včetně léků) produkovat, bylo by možné použít některé prvky válečného hospodářství – tedy i pro soukromé podniky (klíčové v oborech, které jsou nezbytné pro obranu státu) zavést povinnost vyrábět podle potřeby státu a jakoukoliv snahu o sabotáž řešit přítomností státního dozoru nad tímto podnikem.

  Stát by měl okamžitě naplánovat a realizovat obnovení skladů civilní obrany. Ti, kteří jsou zodpovědní za jejich zrušení a vytunelování (a tedy ohrožení života a zdraví obyvatel státu), by měli být odpovídajícím způsobem potrestáni.

  9) Doporučujeme zavést (a aktualizovat) centrální registr s telefonními kontakty nezaměstnaných, zaměstnanců dočasně bez práce, studentů apod. Zejména ti dlouhodobě nezaměstnaní musí být, během např. několika hodin, připraveni pro nasazení do pracovního procesu pro státní a obecní potřebu. I ostatní bez práce se mají zapojit do veřejně prospěšné činnosti organizované státním aparátem (šití roušek, pomoc seniorům apod.).

  10) Národní demokracie vyzývá Vládu ČR, aby s okamžitou platností přerušila činnost politických neziskových organizací a jejich financování státem / kraji / obcemi. Současná nečinnost Člověka v tísni, Lékařů bez hranic apod. je výsměchem občanům České republiky, kteří svými daněmi a dary tyto neziskovky živí. Veškerou jejich dosavadní (smysluplnou) činnost musí převzít a organizovat stát nebo obce.

  11) Národní demokracie důrazně varuje vládu, aby nepřistupovala na žádné vakcinační programy, které by byly řízeny globálně. Veškeré zdravotní programy spojené s koronavirem je třeba řešit prostřednictvím našich vědeckých a lékařských kapacit. Národní demokracie oceňuje práci takových odborníků jako je MUDr. Soňa Peková a vybízí stát, aby tyto kapacity na místo šikanování naopak všemi možnými způsoby podpořil.

  12) Zachovejme si zdravý rozum. Především stran nošení roušek, nepropadejme hysterii. Není nutné, abychom měli nasazenu roušku při jízdě vlastním autem, pokud s ním cestujeme sami apod. Za něco takového by neměl být nikdo trestán. Neudávejme se navzájem. Strach, závist, škodolibost a fanatismus nám v krizi nepomohou. Pokud už by se měla policie zabývat tím, že někdo roušky nenosí, pak by se měla zaměřit spíše na některé menšiny, které k nařízením vlády přistupují liknavě a nařízení nedodržují z principu.

  předsednictvo Národní demokracie
  25. března 2020

  Více
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Souhlasím téměř se vším, jen s jednou výjímkou tou je Dalajlama ten zajisté pirátovy Hřibovy nepomůže jeho poslání je naprosto jinde, že se v Číně která nyní vydatně pomáhá porušují lidská práva je dílo Čínské vlády která je řízena komunisty. Vzpomeňme nato co dělali komunisté v naši zemi.
    Sdílený z Jan Sedláček
  Prohlášení Národní demokracie k SUPERKRIZI, 23. března 2020
  Předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš seznamuje veřejnost s prohlášením předsednictva politické strany Národní demokracie k SUPERKRIZI, 23. března 2020
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Jan Sedláček nahrál/a nové video na Národní demokracie
   https://www.youtube.com/watch?v=wGc6nLLGuFg
  Prohlášení Národní demokracie k SUPERKRIZI, 23. března 2020
  Předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš seznamuje veřejnost s prohlášením předsednictva politické strany Národní demokracie k SUPERKRIZI, 23. března 2020
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Hudební kytice
  Národní demokraté se v době nucené karantény alespoň touto cestou snaží vyjádřit veliký respekt, úctu a dík VŠEM lidem, kteří v těchto dnech nezištně pomáhají druhým, jako např. p.Jančová z Teplic.
   https://krusnohorec.webnode.cz/news/hudebni-kytice/
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Po uzavření hranic se z Vlády ČR ozval další rozumný nápad.
  Mínistr Karel Havlíček prohlásil, že peníze na dosažení Green Dealu se musí zredukovat a použít na obnovu ekonomiky oslabené koronavirem. Viz zde:
   https://twitter.com/KarelHavlicek_/status/1240049852400177154

  My dodáváme: Bravo! Pokud by se podobně zachovaly i další státy, může Green Deal zcela padnout, což by pro nás i pro Evropu byla nejlepší možnost.

  Green Deal by poškodil nejen naše hospodářství (zřejmě mnohem více než koronavirus), ale i naši přírodu. Narostl by totiž tlak na používání tzv. "obnovitelných zdrojů", které přitom mnohdy nejsou vůbec ekologické. Navíc se v souvislosti s GD mluví o omezení masných chovů a...
  Po uzavření hranic se z Vlády ČR ozval další rozumný nápad.
  Mínistr Karel Havlíček prohlásil, že peníze na dosažení Green Dealu se musí zredukovat a použít na obnovu ekonomiky oslabené koronavirem. Viz zde:
   https://twitter.com/KarelHavlicek_/status/1240049852400177154

  My dodáváme: Bravo! Pokud by se podobně zachovaly i další státy, může Green Deal zcela padnout, což by pro nás i pro Evropu byla nejlepší možnost.

  Green Deal by poškodil nejen naše hospodářství (zřejmě mnohem více než koronavirus), ale i naši přírodu. Narostl by totiž tlak na používání tzv. "obnovitelných zdrojů", které přitom mnohdy nejsou vůbec ekologické. Navíc se v souvislosti s GD mluví o omezení masných chovů a využití posklizňových zbytků na výrobu bioplynu - a obojí by zhoršilo kvalitu naší orné půdy, neboť odpady ze živočišné výroby i posklizňové zbytky půdu obohacují o humus.

  Více o tomto tématu v přednášce "Ochrana přírody vs. klimaalarmismus", kterou si můžete přehrát zde:
   https://www.youtube.com/watch?v=gyf7Jes-R-s
  Více
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Pokud souhlasíte, prosíme sdílejte.

  Celé prohlášení nalezente na tomto odkazu nebo v textu pod odkazem:
   https://narodnidemokracie.cz/prohlaseni-narodni-demokracie-k-nouzovym-opatrenim-vlady-a-k-sireni-koronaviru/

  Prohlášení Národní demokracie k nouzovým opatřením Vlády ČR a k šíření koronaviru

  1. Národní demokracie nevěří naivně, že za šířením viru stojí náhoda (pohádky o přenosu nákazy na člověka z netopýrů apod.). Nevíme, kdo je v pozadí tohoto odporného zločinu, ale je zřejmé, že nový virus je biologickou zbraní, která je buď testována a nebo došlo omylem k úniku jejích vzorků. Nyní není čas na to řešit, kdo za rozšířením viru stojí a dost možná se to ani nikdy nedozvíme, ale...
  Pokud souhlasíte, prosíme sdílejte.

  Celé prohlášení nalezente na tomto odkazu nebo v textu pod odkazem:
   https://narodnidemokracie.cz/prohlaseni-narodni-demokracie-k-nouzovym-opatrenim-vlady-a-k-sireni-koronaviru/

  Prohlášení Národní demokracie k nouzovým opatřením Vlády ČR a k šíření koronaviru

  1. Národní demokracie nevěří naivně, že za šířením viru stojí náhoda (pohádky o přenosu nákazy na člověka z netopýrů apod.). Nevíme, kdo je v pozadí tohoto odporného zločinu, ale je zřejmé, že nový virus je biologickou zbraní, která je buď testována a nebo došlo omylem k úniku jejích vzorků. Nyní není čas na to řešit, kdo za rozšířením viru stojí a dost možná se to ani nikdy nedozvíme, ale mějme na paměti, že nejde o přirozený proces a opět s námi někdo hraje špinavou hru. Ve světle tohoto poznání posuzujte, prosím i další body tohoto prohlášení.
  2. Vláda České republiky si mohla ušetřit mnoho starostí, kdyby určitá opatření přijala ihned – místo toho jsme slyšeli například prohlášení ministra zdravotnictví, že lidé vracející se z Itálie, u kterých se přitom dalo očekávat, že jsou nakažení, nebudou na hranicích testováni na přítomnost viru. Nemoc byla v prvních chvílích podceněna a vláda zaspala. Některé kroky, které nyní činí, jsou také polovičaté – například veřejná doprava je jedním z hlavních míst, kde se virus šíří, přesto nikdo neuvažuje o tom, že by ji zastavil. Takové opatření se může zdát drastické, ale je velmi účinné v boji proti rozšiřování nákazy.
  3. Národní demokracie v této souvislosti upozorňuje na koncept stavovské demokracie, který má už několik let ve svém programu. Kdyby byl rezort zdravotnictví v kompetenci odborníků, vše by bylo řešeno efektivněji. Vláda a Ministerstvo zdravotnictví však dělají v současnosti především politická rozhodnutí, nikoliv odborná. Boj s pandemií musejí řídit odborníci, státní moc odborné řešení pouze autoritativně prosadí.
  4. Na druhou stranu je třeba ocenit nasazení vlády v posledních dnech a přijatá opatření, jakkoli jsou přísná a možná budou ještě přísnější, je třeba respektovat. Není čas na politické rozmíšky a vyřizování si politických účtů. Národní demokracie tak podporuje kroky vlády Andreje Babiše – nejsme Milion chvilek, abychom s premiérem bojovali a jsme i rádi, že v příštích dnech nás tyto otravné demonstrace nečekají.
  5. Národní demokracie oceňuje skutečnost, že uzavření a střežení hranic, po kterém Národní demokracie volala v minulých letech v souvislosti s migrací, je možné a reálně proveditelné, když k tomu existuje politická vůle. Národní demokracie vyzývá vládu, aby stav střežení hranic ponechala i poté, kdy pominou důvody, které k tomu vládu vedly nyní (tedy důvody bezprostřední hrozby šíření koronaviru).
  6. Národní demokracie doufá, že se zákaz vstupu cizích státních příslušníků do ČR bude týkat i přesunu 30 tisíc amerických vojáků v rámci chystaného „cvičení“ NATO (Defender Europe 20), které je pouze provokací namířenou proti Ruské federaci. A to i s ohledem na informace z různých zdrojů, které svědčí o tom, že původní výskyt koronaviru v Číně může souviset s přítomností příslušníků americké armády v této zemi.
  7. Národní demokracie vyzývá Vládu ČR, aby přehodnotila návrhy zákonů, kterými chce mimo zákon postavit tzv. institut domobran, které chce zrušit a její členy sankcionovat a aby naopak domobrany povolila a poskytla jim všemožnou podporu. Domobrany složené z dobrovolníků mohou být vydatnou pomocí bezpečnostním složkám i v této složité době, kdy je nedostatek lidských zdrojů k boji proti šíření viru evidentní, jakož i v případě jiných krizí a hrozeb, kterým stát čelí nebo v budoucnu čelit bude.
  8. Národní demokracie rovněž vyzývá, aby státní aparát (jmenovitě ministerstvo vnitra apod.) přestal rozlišovat média na média oficiální a alternativní a média alternativní aby přestal dehonestovat, očerňovat a diskreditovat. Svobodné šíření informací je potřebné pro lepší informovanost veřejnosti a k médiím hlavního proudu nemusejí podstatné části obyvatelstva mít potřebnou důvěru. Ostatně média hlavního proudu (například ČT) prokázala značné pochybení, když informace o nákaze v Číně na počátku roku zlehčovala, dlouho odmítala informace o skutečných počtech nakažených a mrtvých (o kterých média alternativní naopak poctivě informovala) a označovala tyto zprávy za hoaxy, dezinformace a „fake news“. Národní demokracie v této souvislosti vyzývá občany, aby kromě médií hlavních (kde se dozvědí stanoviska Vlády) sledovali i zprávy na alternativě: doporučujeme obzvláště největší český alternativní server Aeronet.cz, který od počátku vypuknutí nákazy v Číně přináší nejen o těchto tématech zásadní informace, nebo další servery (například CZ24.news apod.).
  9. Národní demokracie navrhuje řešit výpadky příjmů státu, ale i jeho obyvatel, tím, že okamžitě zmrazí finanční podporu zbytným projektům, jako jsou podpory neziskovým organizacím (placeným ze zahraničí), podpory multikulturní propagandy, prostředky na podporu propagandy LGBT a dalších agend tzv. extrémní neomarxistické levice. Národní demokracie vyzývá stát, kraje i obce, aby provedly okamžité audity všech svých výdajů a ušetřené prostředky zbytečně vynakládané na tyto „projekty“ použily na boj proti hrozící nákaze, na sanování výpadků svých rozpočtů i na kompenzaci výpadků příjmů živnostníků, zaměstnanců a dalších skupin, které budou finančně postiženy vyhlášenými omezeními vlády. Z ušetřených peněz je třeba nakoupit pro občany roušky a další ochranné a hygienické prostředky. Je smutnou vizitkou současného polistopadového režimu, že na rozdíl od režimu předchozího, který měl plynové masky pro všech 15 milionů obyvatel Československa, nemá současný stát zásobu ani obyčejných roušek a respirátorů, a to dokonce ani pro ty skupiny občanů, které tyto ochranné pomůcky potřebují při své práci v boji proti nákaze. To, že vláda naletěla podvodníkovi v Číně a objednala a zaplatila miliony korun za roušky, které nebyly dodány, snad ani nebudeme komentovat.
  10. Národní demokracie dále navrhuje, aby výpadky příjmů národní ekonomiky byly sanovány speciální daní vyměřenou nadnárodním firmám a nadnárodním bankám, které z globalizace tyjí už desítky let. Globalizace je za jevy jako je tento zodpovědná a postižení živnostníků (kteří museli své provozovny uzavřít), zaměstnanců, na kterých je česká ekonomika závislá (a kteří naopak musejí podstupovat riziko, ačkoli by třeba raději zůstali doma) či obecně obyčejných rodin, které dopady propadu ekonomiky na svých rozpočtech určitě pocítí, by mělo být kompenzováno právě prostředky získanými od globalistických a nadnárodních firem, které k naší zemi necítí žádné povinnosti a zodpovědnost.
  11. Je zjevné, že současnou krizí v důsledku šíření koronaviru bude postižena i globální ekonomika, což je ale důkazem toho, že globální propojení ekonomiky je pro národní státy škodlivé a národní státy by měly přehodnotit svůj vztah k ní a vydat se cestou ekonomického nacionalismu. Do budoucna by se měl stát zaměřit na potravinou a jinou soběstačnost, na podporu vlastních podniků. Ukazuje se, že volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu není pro národní státy pozitivní a národní státy, včetně toho českého, by se z toho měly poučit.
  12. Skandální je i počínání nadnárodních organizací a institucí, které naopak volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb obhajují i za cenu ohrožení občanů národních států. Ukázkovým příkladem je nespokojenost Evropské unie vyjádřená ústy eurokomisařky Leynové, která kritizuje státy za to, že uzavírají své hranice. Ukazuje se, že Evropská unie, ačkoli svoji existenci opakovaně zdůvodňuje a obhajuje poukazem na to, že jen „společně“ můžeme čelit „globálním“ výzvám, těmto globálním výzvám sama čelit neumí, nejenže žádná opatření nepřijímá, ale navíc opatření přijatá národními státy kritizuje a zpochybňuje, čímž se v očích široké veřejnosti sama diskredituje a zesměšňuje. Odchod České republiky z EU a NATO i další opatření výše zmíněná jsou naopak dlouhodobě v programu Národní demokracie a považujeme je za základ národní prosperity nejen v krizových situacích, jako je tato, ale i v dobách „klidu“.
  13. Nemůžeme vyloučit, že nákaza koronavirem bude mít dopady na celosvětovou ekonomiku takového rázu, že by mohla nastat nová hospodářská krize a dost možná je i s tímto scénářem počítáno. Neslýchaný propad americké burzy ale i další signály a indicie z posledních dní ukazují, že probíhající krize jsou některé skupiny ochotny zneužít k vlastnímu obohacení. Národní státy by se měly těmto spekulantským aktivitám rozhodně bránit.
  14. Národní demokracie vyzývá k odchodu České republiky z EU a z NATO i z toho důvodu, že Evropská unie jako projekt naprosto odtržený od reality, místo aby řešil problémy občanů v jednotlivých zemích, chystá na tyto občany záludnosti, jakými jsou například snaha o uhlíkovou neutralitu do roku 2050 (Green Deal apod.). Tyto plány samy o sobě enormním způsobem zatíží rozpočty států, rodin i jednotlivců pod pofidérním heslem „boje za zachování klimatu“. O klima ale v žádném případě nejde, Evropská unie a další nadnárodní instituce tímto způsobem pouze sledují své vlastní osobní zájmy, jako další zdanění obyvatel za účelem vykrytí výpadku svých rozpočtů po odchodu Velké Británie z EU, případně omezení volného pohybu lidí na území svých států (zákazem aut na spalovací motory apod.). Ve chvíli, kdy nákaza koronavirem způsobí ekonomické problémy téměř všech zemí, je na místě odkázat podobné nesmysly klimaalarmistů pocházející z Bruselu do patřičných mezí. Národní demokracie zároveň doufá, že tato krize nebude naopak zneužita k ještě rychlejšímu zavedení opatření, která by byla namířena proti obyčejným lidem a národním státům. V tomto smyslu vyzývá občany, aby kontrolovaly kroky vlády, zda v tomto „organizovaném“ chaosu neprotlačuje všemožné protinárodní zákony.
  15. Národní demokracie doporučuje občanům nejen dodržovat nařízení vlády, ale i různá doporučení, která sníží riziko šíření viru, jak o nich informují alternativní media. Příkladem takových doporučení je například sedm bodů uvedených v závěru článku na Aeronetu ze dne 13. března
  16. Národní demokracie vybízí spoluobčany, aby volný čas, která danými opatřeními získají, využívali mimo jiné i k sebevzdělávání, k dohledávání svobodných informací, k přemýšlení nad věcmi a souvislostmi, na které v běžném životním, rodinném a pracovním „provozu“ nemají čas, k tomu, aby se věnovali více rodině (úzké i širší) a utužovali rodinné vztahy. Národ může podobné krize ustát jen tehdy, ustojí-li je v rámci svých rodin.
  17. Národní demokracie vyzývá spoluobčany k vzájemné solidaritě, pomoci, k pomyslnému semknutí zdravých národních sil. Nepropadejte, prosím, malomyslnosti a hysterii na jedné, ani zlehčování současné situace na straně druhé. Udržujte si dobrou mysl a víru v to, že společně vše zvládneme, ale už nyní si uvědomujme, že se ze současné situace, která v novodobé historii našeho státu nemá obdoby, je třeba poučit. Nepočínejme si sobecky, nemysleme jen na sebe, ale na celek, kterým je národ. Hygienická doporučení nepoužívejme jen kvůli sobě a svým blízkým, ale i s ohledy na druhé (své bližní). Je dobré mít například zásoby potravin, ale nebuďme bezohlední, protože dobře víme, že naše země bohužel není vlivem třicetileté politiky polistopadového režimu potravinově soběstačná a krize se může prohlubovat i panikou a nezodpovědným jednáním. Udělejme vše pro zajištění našich rodin, ale mějme na mysli i zájmy národa jako celku. Tato situace, více než kterákoli jiná, je dobrou příležitostí uvědomit si, že nás nezachrání nikdo jiný, žádná jiná země, natož nadnárodní organizace, ale jen naše společné úsilí, naše jednota, naše vzájemná solidarita a úcta k hodnotám, které přesahují náš běžný život. Mluvte se svými dětmi, vysvětlujte jim okolnosti a souvislosti hrozeb, kterým národní státy čelí. Využijme nařízeného „volna“ či „zvolnění“ životního a pracovního tempa k tomu, abychom se více zamyslili nejen nad svou budoucností, ale nad budoucností nás všech, Čechů, Moravanů, Slezanů. Nejen nad budoucností svou, ale i svých dětí, na které teď budeme mít více času…
  18. V duchu výše zmíněných tezí a v zájmu upevnění národního souručenství vybízíme občany, aby od dnešního dne, tj. pondělí 16. března 2020, vyvěsili na svých domech či v oknech svých bytů české národní vlajky. Národní demokracie se před časem rozhodla pořádat v Praze před Evropským domem vlastenecká setkání, které nazvala „Pondělky pro vlajku“, kde jsme už podobné teze před týdnem proklamovali a slibovali tato setkání opakovat. Současné omezení pohybu osob nám znemožňuje v tomto počínání pokračovat, ale v zájmu zachování soudržnosti národa je dobré si naši jednotu připomínat i nepřímými akcemi, jako je vyvěšení českých vlajek či sdílení našich společných myšlenek a komunikace těchto témat na sociálních sítích. Pondělky pro vlajku pokračují a Národní demokracie se bude k současní krizi vyjadřovat pravidelně každé pondělí, či podle potřeby i častěji.

  Vlasti a národu zdar!
  dne 15. března 2020, v den výročí nacistické okupace,
  předsednictvo Národní demokracie
  Více
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Roman Tichý vstoupil/a do skupiny Národní demokracie
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Jako by nestačil komunista Tožička a kauza s jeho kandidaturou za Piráty, teď se Pirátská strana odkopala znovu.

  Vydala totiž příručku, která se na první pohled může zdát neškodná, ale po přečtení zjistíte, že se v ní objevuje doporučení, aby na důležitá místa ve státních (i soukromých) organizacích byli lidé vybírání mj. i podle politických názorů.

  A nenechme se oklamat názvy, které zde Piráti používají.
  "Extremistické" je totiž mediální nálepka pro takové strany, kterých se režim bojí, neboť hodlají prosadit skutečnou změnu, ukončit rozkrádání národního bohatství a hájit zájmy českého národa a českých lidí (takovou stranou je i Národní demokracie).
  A ty údajně "dezinformační...
  Jako by nestačil komunista Tožička a kauza s jeho kandidaturou za Piráty, teď se Pirátská strana odkopala znovu.

  Vydala totiž příručku, která se na první pohled může zdát neškodná, ale po přečtení zjistíte, že se v ní objevuje doporučení, aby na důležitá místa ve státních (i soukromých) organizacích byli lidé vybírání mj. i podle politických názorů.

  A nenechme se oklamat názvy, které zde Piráti používají.
  "Extremistické" je totiž mediální nálepka pro takové strany, kterých se režim bojí, neboť hodlají prosadit skutečnou změnu, ukončit rozkrádání národního bohatství a hájit zájmy českého národa a českých lidí (takovou stranou je i Národní demokracie).
  A ty údajně "dezinformační weby" jsou pak stránky, které uvádějí i takové informace, o kterých kmotři a velká média nechtějí, aby se o nich vědělo (jako byla kauza lithium v roce 2017).

  Tato příručka je dalším důkazem, že Piráti rozhodně nejsou protisystémovou stranou, jak tvrdí, a naopak systém plně podporují a jdou proti těm, kdo prosazují změnu. A neštítí se ani použít komunistické praktiky, které přitom tolik kritizují u Babiše.

  Celý manuál si můžete stáhnout zde:
   https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/dobra-praxe-manual-pro-mpsv.html
  Více
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
 • Michal Knap vstoupil/a do skupiny Národní demokracie
  Příspěvek spadá pod moderování
  Příspěvek byl úspěšně zveřejněn. Tato novinka nyní bude viditelná ve vašem proudu novinek.
Zde zatím není k žádná aktivita
Nelze načíst obsah popisku.

Copyright © 2018-2020.