MyČeši ♥

 
 
Dokončením registrace souhlasíte s veškerým textem na této stránce a a stvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s článkem o Ochraně osobních údajů
 
 
Web MyČeši ♥ je českou vlasteneckou sociální sítí. ​V době, kdy začíná cenzura i na Facebooku ze strany Německa, EU a pod., je zapotřebí, aby někde bylo místo pro vlastenecký názor. Je ovšem zapotřebí rozlišovat mezi svobodným věcným názorem a nenávisti. Nemusíte s ničím souhlasit a můžete to slušně věcně prezentovat. Ovšem nenávistné a​ vulgární příspěvky mohou být odstraněny. Případně uživatelům, kteří opakovaně hrubě budou porušovat pravidla, bude znemožněno web používat.
Web MyČeši je soukromý majetek, soukromý počin a je určen výhradně pro přátele zakladatele webu. Přáteli zakladatele webu jsou všichni Slované, především slušní čeští a slovenští vlastenci.
 
Web je zaměřen vlastenecky a Slovansky, tedy veškeré vlastizrádné a prozápadně orientované aktivity mohou, ale nemusí být tolerované. Je tedy ponecháno na každém jednotlivci, zda ve své skupině či svém profilu, bude cokoli trpět. Každý majitel své skupiny a svého profilu může mazat příspěvky jak uzná za vhodné. Ovšem stále platí, že všichni moderátoři na webu MyČeši mají právo vše vlastizrádné mazat - především co se týče veřejných skupin, události a videí. V profilech nechť si uživatelé rozhodnou sami. Pro propagaci chlípných a zvrhlých prozápadních ideologií máte Českou televizi a Facebook. 
 
 
 
***

- Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah textových či obrazových sdělení, která uživatelé zveřejňují v různých částech webu (diskuze, profily, galerie, interní zprávy, atd.). Při vkládání textových, obrazových či zvukových dat na web nese uživatel plnou zodpovědnost za to, že vkládaná data nejsou v rozporu s autorským právem a neporušují žádné zákony platné na území České republiky.
 
- Data, která jakýmkoli způsobem schvalují násilí, nebo jsou eroticky dráždivá mohou být bez upozornění odstraněna. 

- Jakýkoli uživatelský účet budící pohoršení či účet v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly, může být bez varování odstraněn.

- Provozovatel si vyhrazuje právo smazat, upravit, přemístit jakýkoliv příspěvek či znemožnit používání webu kterémukoliv uživateli, pokud tak uzná za vhodné a to i bez předchozího upozornění nebo následného vysvětlení.

- Je zakázáno vkládat jakékoliv reklamní odkazy, nevyžádaný spam, nebo jakoukoliv jinou záměrnou reklamu za účelem neoprávněného (obchodního) zviditelnění se (administrátor může udělit výjimku).  Porušením těchto podmínek může být příspěvek nebo profil okamžitě smazán. 

 
 
 ***
 

Při registraci se vyplňuje skutečné jméno a přihlašovací jméno. Skutečné jméno je to, které bude vidět ve vašem profilu. Přihlašovací slouží pouze k přihlášení (není veřejné). Skutečné jméno lze později v profilu změnit, kdežto přihlašovací jméno změnit už nelze. Je vhodné jako skutečné jméno uvést vaše celé skutečné jméno. Budete tím důvěryhodnější. Ze strany administrátorů budou požívat větší důvěry ti, kteří budou mít řádné celé jméno. 

Je zakázáno registrovat cizí lidi. Rovněž při zjištění, že údaje v profilu neodpovídají pravdě (falešné jméno), bude takový profil smazán. Také registrace provedené přes tzv. anonymizéry IP adres budou smazané. Stejně tak u jednorázových emailů.

***

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakkoliv změnit znění těchto pravidel bez předchozího upozornění.

Aktuální verze pravidel bude dostupná na této URL adrese https://mycesi.cz/index.php/pravidla-webu Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami pravidel. Bude-li uživatel pokračovat v používání serveru po provedení těchto změn provozovatelem, má se za to, že se změnami pravidel bez výhrad souhlasí.

 ==
 
Doporučujeme si přidat do přátel profil webu MyČeši budete informování o novinkách a změnách.