MyČeši ♥

 
 
Dokončením registrace souhlasíte s veškerým textem na této stránce a stvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s článkem o Ochraně osobních údajů
 
 
Web MyČeši ♥ je českou vlasteneckou sociální sítí. ​V době, kdy začíná cenzura i na Facebooku ze strany Německa, EU apod., je zapotřebí, aby někde bylo místo pro vlastenecký názor. 
Web MyČeši je určen výhradně pro vlastence a Slovany. Prozápadní chlípníci nejsou zde vítání. Web je zaměřen vlastenecky a Slovansky, tedy veškeré vlastizrádné a prozápadní chlípné aktivity mohou být smazané. Všichni moderátoři na webu MyČeši mají právo vše vlastizrádné mazat. Pro propagaci chlípných a zvrhlých prozápadních ideologií máte Českou televizi a Facebook. 
 
Ovšem nenávistné a​ vulgární příspěvky mohou být odstraněny. Případně uživatelům, kteří opakovaně hrubě budou porušovat pravidla, bude znemožněno web používat.
 
 
***

- Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah textových či obrazových sdělení, která uživatelé zveřejňují v různých částech webu (diskuze, profily, galerie, interní zprávy, atd.). Při vkládání textových, obrazových či zvukových dat na web nese uživatel plnou zodpovědnost za to, že vkládaná data nejsou v rozporu s autorským právem a neporušují žádné zákony platné na území České republiky.
 
- Data, která jakýmkoli způsobem schvalují násilí, nebo jsou eroticky dráždivá mohou být bez upozornění odstraněna. 

- Jakýkoli uživatelský účet budící pohoršení či účet v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly, může být bez varování odstraněn.

- Provozovatel si vyhrazuje právo smazat, upravit, přemístit jakýkoliv příspěvek či znemožnit používání webu kterémukoliv uživateli, pokud tak uzná za vhodné a to i bez předchozího upozornění nebo následného vysvětlení.

- Je zakázáno vkládat jakékoliv reklamní odkazy, nevyžádaný spam, nebo jakoukoliv jinou záměrnou reklamu za účelem neoprávněného (obchodního) zviditelnění se (administrátor může udělit výjimku).  Porušením těchto podmínek může být příspěvek nebo profil okamžitě smazán. 

 
 
 ***
 

Při registraci se vyplňuje skutečné jméno a přihlašovací jméno. Skutečné jméno je to, které bude vidět ve vašem profilu. Přihlašovací slouží pouze k přihlášení (není veřejné). Skutečné jméno lze později v profilu změnit, kdežto přihlašovací jméno změnit už nelze. Je vhodné jako skutečné jméno uvést vaše celé skutečné jméno. Budete tím důvěryhodnější. Ze strany administrátorů budou požívat větší důvěry ti, kteří budou mít řádné celé jméno. 

Je zakázáno registrovat cizí lidi. Rovněž při zjištění, že údaje v profilu neodpovídají pravdě (falešné jméno), bude takový profil smazán. Také registrace provedené přes tzv. anonymizéry IP adres budou smazané. Stejně tak u jednorázových emailů.

***

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakkoliv změnit znění těchto pravidel bez předchozího upozornění.

Aktuální verze pravidel bude dostupná na této URL adrese https://mycesi.cz/index.php/pravidla-webu Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami pravidel. Bude-li uživatel pokračovat v používání serveru po provedení těchto změn provozovatelem, má se za to, že se změnami pravidel bez výhrad souhlasí.

 ==
 
Doporučujeme si přidat do přátel profil webu MyČeši budete informování o novinkách a změnách.