MyČeši

Vlastenecké diskuzní fórum

Prohlášení Národní demokracie k aktuálním snahám o návrat k totalitnímu režimu

Více
09. srp 2019 17:22 #179 napsal Jan Sedláček
Národní demokracie je zděšena z posledních kroků zejména ministerstva vnitra, tajných služeb a parlamentu vedoucích ve svém důsledku k návratu do dob totality.

Ministr vnitra za ČSSD Jan Hamáček sice nemá v současnosti již prakticky žádnou legitimitu, což ukázaly volby do Evropského parlamentu, ale o to úporněji jeho ministerstvo prosazuje zákony, případně zastrašování, které je vedeno nejen proti alternativním mediálním projektům, ale i proti pronárodním subjektům a v neposlední řadě proti obyčejným občanům, kteří mají ještě odvahu vyjádřit nespokojenost zejména s pokračující migrací do Evropy a do ČR.

Ministr vnitra Jan Hamáček se sice vyjadřuje ve smyslu, že je proti nelegální migraci, ale v rámci svých silných pravomocí umožňuje migrantům z Afriky a z muslimských zemí cestovat do ČR legálně. V tisících jsou tištěna pobytová víza pro tyto cizí občany, která jim umožňují se k nám nastěhovat pod záminkou studia, léčebných pobytů apod.

Naši občané jsou si dobře vědomi toho, co se zároveň s těmito migranty do Evropy a ČR importuje. Kromě toho, že se jedná o jednotlivce nekompatibilní s naší společností, přinášejí do Evropy zároveň násilí v takové brutální podobě, které zde od středověku nemá obdoby.

Pro příklad z posledních dnů uvádíme teroristický čin Eritrejce, který hodil 29. července 2019 ve Frankfurtu pod jedoucí vlak osmileté německé dítě před zraky jeho matky. Další brutální vražda se stala ve Stuttgartu 1. srpna 2019 – syrský útočník tam bestiálním způsobem za bílého dne na ulici ubodal německého občana před zraky jeho dcery.

Minimálně v případě Eritrejce se jedná o genocidní útok proti zde v Evropě usazené bílé rase. Jelikož to není zdaleka ojedinělý počin, zdá se, že je proti bílému muži, ženě a dítěti zahájena rasová válka ze strany sem importovaných Afričanů a muslimů.

Bohužel tyto brutální masakry a útoky na evropské obyvatelstvo jsou nepřímo způsobeny našimi vlastními evropskými politickými představiteli. Afričané a muslimové jsou k migraci do Evropy povzbuzováni, Evropa je jim vykreslována jako země pro ně zaslíbená, kde si mohou brát, co uznají za vhodné. Zároveň je veden mediální útok proti „bílému heterosexuálnímu muži“, jemuž jsou přisuzovány všechny hříchy minulého i současného světa. Tím je proti původním Evropanům vyvolávána nenávist. Na útocích proti původní křesťanské morálce se podílejí i média hlavního proudu mimo jiné tím, že jsou glorifikovány různé nestandardní projevy sexuálních a jiných menšin. Tyto menšiny jsou uměle, za pomoci neziskového sektoru, vytvářeny a všemi způsoby podporovány. Cílem je rozbít homogenitu českého národa a oslabit tím jeho vůli k sebezachování.

Jelikož se stále najde v Evropě a v českém národě dost odvážných a prozíravých občanů, kteří se s tímto údělem, který je pro ně a jejich rodiny vlastizrádnými politiky připravován, nehodlají smířit, praktikují proti nim Evropská unie a evropské vlády tvrdá opatření v podobě kriminalizace svobody slova a uplatňování totalitních represivních zákonů, které jsme zde v naší zemi měli naposledy v padesátých letech minulého století.

Evropská unie a evropské vlády, které již dnes ve většině neslouží svým vlastním občanům, ale zájmům globálních elit, přicházejí s neuvěřitelnými opatřeními proti svým vlastním lidem. Tato opatření se postupně aplikují do všech evropských států skrze nastrčené politiky v jejich vládách.

Takto přichází i náš ministr vnitra Jan Hamáček s termínem tzv. “předsudečné nenávisti“, čili jakýmsi „předstupněm“ trestných činů šíření nenávisti a hanobení rasy. „Předsudečná nenávist“ zatím trestným činem dle trestního zákoníku není, ale brzy jím nepochybně má být – už nyní státní zastupitelství vyšetřují zhruba 170 takovýchto případů.

K termínu „předsudečná nenávist“ se vnitro uchyluje proto, aby se nějak vypořádalo s faktem, že odpor proti migraci pochází stále častěji od obyčejných lidí, které lze těžko zaškatulkovat do dříve používaných termínů „extrémista“.

Pokud by pak nějaký vyšinutý jednotlivec, zejména evropského původu, spáchal skutečný trestný čin, budou se od něj hledat nitky k nepohodlným alternativním médiím nebo pronárodním a vlasteneckým politickým stranám, které ho údajně měly v jeho trestném činu svými názory ovlivnit. Takové médium nebo politická strana budou následně kriminalizovány a zakazovány. Ministrovi před definitivním koncem jeho politické kariéry vůbec nevadí, že se to příčí nejen zdravému rozumu, ale i několika paragrafům v zákonech, jako např. v Trestním zákoníku, kde je paragraf se zněním: „K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění“. Navíc se tato tzv. předsudečná nenávist stane výběrově použitelným klackem na kohokoliv, na koho represivní orgány ukáží. To už je totalita, kterou neměl odvahu nastolit ani Klement Gottwald.

Velmi alarmující je zároveň to, že do veřejného diskursu jsou jako autority čím dále častěji vpouštěny různé bezpečnostní složky a tajné služby. Požadují např. změny školních stanov a tím přepisování historie zejména 2. světové války. Ale to není zdaleka vše. V červnu 2019 jim PS PČR schválila novelu zákona o zpravodajských službách, kde jim poslanci odsouhlasili shromažďování veškerých dat o všech, tedy i o bezúhonných, občanech. To mj. znamená kontrolu pohybu na bankovních účtech, monitorování nákupů občanů, odposlechy apod.

Vývoj našeho politického systému se nejen odchýlil od ideálů 17. listopadu 1989, ale jde přímo proti nim. Národní demokracie proti těmto a podobným totalitním praktikám ostře protestuje a požaduje, aby byla vláda nad našimi záležitostmi znovu vrácena českému lidu. Požadujeme vystoupení z totalitní Evropské unie, z agresivního vojenského paktu NATO, návrat ke skutečně demokratickým hodnotám a vrácení původně národního majetku zpět do českých rukou.

Předsednictvo Národní demokracie dne 8. srpna 2019
Poděkovali: Zdeněk Hrubý

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. srp 2019 19:30 #181 napsal Pavel Krajíček
Politická strana Národní demokracie narodnidemokracie.cz/ je v současné době snad jediná (nebo jedna z mála) strana, která se svým programem nejvíce přibližuje zákonům stvoření. Neříkám, že úplně vším, ale z dnešních stran je na tom nejlépe. Nejspíše to není vědomý úmysl této strany (či jejich členů), ale podvědomé působení, způsobené tím, že dotyční jsou ještě schopní cítit a tím i vycítit zákony stvoření. Zcela jako opačný příklad je např. ČSSD, která má v programu multikulturalismus a podobné zvrhlosti, což je známkou, že dotyční už ztratili pravé lidství a stali se jen otroky bezduchého zmrzačeného rozumu.

Vidíte, že žádná strana nepřinesla trvalý rozkvět, což je způsobeno jednoduchosti zákonů stvoření. Každý kdo se nevřadí do těchto zákonů, tak ztroskotá. Jen ta společnost, která své pozemské zákony přizpůsobí zákonům stvoření nebo klidně řekněme zákonům Božím, protože to je jedno a totéž, jen takoví budou stvořením podporování a mohou zaznamenat trvalý rozkvět. Přesvědčení vzniká prožitím, nikoli učením se. Prožití o neschopnosti nynějších stran by lidé už mohli mít. Je zapotřebí tedy konečně sebrat odvahu a podporovat lidi, kteří usilují o ideály, které jsou v souladu se zákony stvoření, ne jen bezduchý konzum.

Pravdou třeba proti všem!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Moderátoři: Jan Sedláček

Návštěvy

Dnes:72
Včera:78
Právě přítomno
1
online

Statistika fóra

  • Celkem témat: 47
  • Dnes založeno: 2
  • Včera založeno: 0
  • Dnes odpovědí: 3
  • Včera odpovědí: 10

Co je to vlastenectví?

 V době zvrhlých deviantů, prašivých zbabělých psů a udavačů je vlastenectví hrdinství. 
  
 

Celkem členů

938 registrovaných
0 dnes
0 včera
8 tento týden
8 tento měsíc

Česká vlastenecká strana

 

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Edvard Beneš

Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů

 

 

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost. Potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

 

Váš dr. EDVARD BENEŠ

   Praha, květen 1947

 

(celé znění)

 

Karel Kramář

první čs. premiér

 

Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám možnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války.

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat

Real time web analytics, Heat map tracking