MyČeši

Vlastenecké diskuzní fórum

Pre ženy

Více
04. srp 2019 15:24 #87 napsal Róbert Štefunko
Strážkyňa plameňa.

Žena, niečo nádherné to pre Teba znamená, keď si strážkyňa plameňa,
smieš byť požehnaná, keď prijímaš čistú silu zo svetlého prameňa.
Keď tak budeš pôsobiť, smieš byť ušľachtilá a vznešená,
a je to pre Teba krásne, keď sa smieš nazývať žena.

Ty si od Vznešeného Pána obdržala nádherné dary,
ži podľa Posolstva, nech ten plameň jasne žiari.
Ty máš tým plameňom udržovať v ľuďoch po Svetle čistú túžbu,
keď tak smieš pôsobiť, vtedy splníš túto svoju krásnu službu.

Si bohato obdarená, je to pre Teba nádherný dar,
budeš ďakovať a od šťastia Ti bude žiariť tvár.
Keď ten plameň v Tebe jasne žiari, máš veľkú hodnotu,
radostne ďakuj Pánovi za Jeho Lásku a veľkú dobrotu.

Prijmeš milosti, silu a požehnanie pre svojho ducha
a budeš šťastná, pokorná, nádherná a jednoduchá.
Smieš byť ženou, ktorá sa zachvieva v sile Svetla,
tým, že máš Posolstvo, si najväčšie šťastie stretla.

Byť strážkyňou plameňa, to je žena Tvoj nádherný cieľ,
v Posolstve to jasne napísal Syn Človeka - Imanuel.
Si požehnaná, keď chceš vo Vôli Božej žiť,
nech Ťa smie lúč Božskej Čistoty oblažiť.

Aby si smela rozvíjať krásne ženské cnosti,
rozvíjaj pôvab, dar ušľachtilej dôstojnosti.
Čistota bude pre Teba ozdobou, budeš ušľachtilá,
aké je to nádherné, keď smieš byť Pánu Bohu milá.

Strážkyňa plameňa, to je niečo nádherné pre Teba, žena,
tým radostne splníš svoju krásnu úlohu a budeš blažená.
Nech Ti k tomu navždy pomáha svätá sila Vznešeného Pána,
otvor sa čistote, rozvíjaj ženské cnosti a budeš požehnaná.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. srp 2019 15:28 #88 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Pre ženy
Žena, otvor sa Svetlu a čistote, budeš požehnaná.

Áno, otvor sa Svetlu a čistote a budeš požehnaná,
spočinie nad Tebou Láska Vznešeného Pána.
Keď sa v pokore otvoríš Svetlu a čistote,
budeš prežívať blaženú radosť v živote.

Potom sa na tejto Zemi všetko k dobrému zmení,
keď na Zemi budú žiť čisté, pravé ušľachtilé ženy.
Prajem Ti zo srdca, aby si smela pôsobiť tak nádherne,
bude to veľmi krásne, keď žena bude slúžiť Svetlu verne.

Keď žena jemnosťou svojho cítenia pozdvihne celé svoje okolie,
tak prijme nádherné milosti a požehnanie na Sviatok Čistej Ľalie.
Žena, to je Tvoj nádherný a krásny, svetlý ušľachtilý cieľ,
keď budeš žiť tak, ako to napísal Abdrushin - Imanuel.

Otvor sa Svetlu a čistote, budeš šťastná a blažená,
nech smieš byť lúčom svätej Božej Lásky oblažená.
Potom budeš mať v očiach blažené slzy a úsmev v tvári,
veď Ty si od Vznešeného Pána smela prijať krásne dary.

Smieš potom prežívať radosť a skutočné šťastie,
nech v Tvojej duši čistá láska k Pánu Bohu rastie.
Aby si sa smela zo života radovať
a Pánovi za všetky milosti ďakovať.

Tie dary a milosti si prijala od Vznešeného Boha,
pozdvihnúť k Svetlu svoje okolie, to je Tvoja úloha.
Žena, nech smieš Svetlu radostne a verne slúžiť,
aby si smela ako strážkyňa plameňa na Zemi žiť.

Potom Ťa na ceste k Svetlu budú nasledovať aj muži,
nech Tvoj duch po Svetle a po čistote pokorne túži.
Žena, otvor sa Svetlu a čistote, nech smieš byť Bohu milá,
radostne usiluj do svetlých výšin a budeš čistá a ušľachtilá.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. srp 2019 15:31 #89 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Pre ženy
Úloha ľudského ženstva.

Žena, Ty máš veľmi krásnu a nádhernú úlohu,
smieš ju plniť, keď si naplnená túžbou po Bohu.
Smieš svojím čistým cítením zušľachťovať svoje okolie
a čistotu prijmeš, keď sa otvoríš na sviatok Čistej Ľalie.

Žena, Ty smieš radostne prijímať silu zo svetlých výšin,
otvor sa čistote a budeš žiť tak, ako píše Abdrushin.
Keď slúžiš Svetlu, tak potom si veľmi požehnaná
a smieš žiť radostne, ako verná služobnica Pána.

Ty smieš sprostredkovať silu a Svetlo pre všetkých živých tvorov,
tým pozdvihneš k Svetlu svoje okolie a slúžiš Bohu s pokorou.
Teba Pán obdaril nádhernými darmi a smieš ich využiť,
aby si smela prijať svetlé pomoci a budeš šťastne žiť.

Nech sa smieš radovať a tešiť, že smieš byť žena
a keď radostne plníš svoju úlohu, budeš blažená.
Nech Ti Svetlo k tomu pomáha, aby si vždy zvíťazila,
aby k Tebe každý deň prúdila vznešená, svätá sila.

Radostne usiluj po ceste, ktorá vedie k výšinám Svetla,
aby si na tej ceste pomoci, radosť a pravé šťastie stretla.
Tým, že zušľachťuješ svoje okolie a Tvoj duch Svetlu slúži,
tak potom Ťa budú nasledovať na tej krásnej ceste aj muži.

Tým pôsobíš ako nádherný, ušľachtilý kvet vo svojom národe
a tí, ktorí usilujú k Svetlu, budú túžiť po Bohu a aj po Pravde.
Je to krásna úloha, ktorú smieš plniť, nech prijmeš zhora svätú silu
a keď sa spojíš v modlitbe so Svetlom, budeš si vážiť takú chvíľu.

Veď keď muž vzhliada k žene, k jej ušľachtilej dôstojnosti,
to spôsobí, že aj muž rozvíja v sebe pravé mužské cnosti.
Potom spočinie nad Tebou požehnanie Vznešeného Stvoriteľa,
otvor sa Božskej čistote, aby si tak radostne pôsobiť smela.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
04. srp 2019 15:35 #90 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Pre ženy
Žena.

Žena, Ty si nádherná bytosť, keď žiješ tak, ako píše Abdrushin,
otvor sa pre lúč čistoty a smieš usilovať nahor, do svetlých výšin.
Potom budeš ženou, ktorá je svojej úlohe verná,
staneš sa Bohu milou ženou a budeš nádherná.

Pôvab je Tvojou najväčšou ozdobou a budeš ušľachtilá,
otvor sa v čistej pokore Božskej Čistote, aby Ťa oblažila.
Budeš žiť šťastne a Tvoj duch bude Svetlu otvorený
a potom smieš radostne a šťastne stáť vo stvorení.

Je to pre Teba krásny a nádherný, svetlý cieľ,
keď žiješ tak, ako v Posolstve píše Imanuel.
Je to nádherný cieľ, ku ktorému Ťa bude Posolstvo viesť
a budeš sa radovať a tešiť z krásnych, slnečných ciest.

Nech Ti Svetlo daruje svätú silu, aby si žila ako pravá žena,
aby si smela byť šťastná a vo svojej duši navždy blažená.
V blaženej radosti Ti budú stekať slzy po tvári,
keď pochopíš, aké Ti Pán daroval krásne dary.

Nech smieš po Božskej Čistote vrúcne a úprimne túžiť,
veď je to pre Teba nádherná milosť, smieť Svetlu slúžiť.
Otvoríš sa Svetlu a precítiš veľkosť svätej Božskej dobroty
a budeš okolo seba šíriť čistotu a nádherné, svetlé hodnoty.

Žena, aké je to nádherné slovo a tak veľmi veľa znamená,
nech smieš žiť ako kňažka čistoty a strážkyňa plameňa.
A smieš okolo seba šíriť svetlo a pravú krásu,
v Tvojom živote bude veľa slnečného jasu.

Otvor sa Svetlu a čistote a potom budeš veľmi krásna,
nech smieš ďakovať Pánovi a budeš veľmi šťastná.
Žiť ako strážkyňa plameňa, to je žena Tvoja krásna a nádherná úloha,
pros v pokore o silu, nech Ti pomáha Láska Vznešeného Pána Boha.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. srp 2019 18:08 #230 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Pre ženy
Ó Pane, ochraňuj všetky ženy, ktoré usilujú k Svetlu.

Ó Pane, k modlitbe spájam dlane, nech sú všetky dobré ženy požehnané,
nech smú usilovať nahor k Svetlu a aby spočívali v Tvojej svätej ochrane.
Aby s nimi bola Tvoja svätá Láska a Tvoja ochrana,
nech sa smú prebúdzať šťastné do každého rána.

Aby usilovali k Svetlu a smeli prežívať krásne chvíle,
nech rozvíjajú ženské cnosti a smú byť ušľachtilé.
Ochraňuj Pane takéto ženy na každom kroku,
nech smú prijímať požehnanie v celom roku.

Aby rozvíjali ušľachtilé ženské cnosti
a nech smú žiť v pravej dôstojnosti.
Aby rozvíjali nádherné a krásne duchovné dary,
nech nad takými ženami Tvoje Svetlo vždy žiari.

Aby všetky dobré ženy smeli prežívať radosť a šťastie,
nech v takých ženách láska k Tebe Vznešený, rastie.
Daruj im silu, aby Ti smeli slúžiť a Tebe ďakovať,
nech sa smú počas celého života stále radovať.

Aby Ti smeli verne slúžiť počas celého svojho života,
nech ich do svetlých výšin sprevádzajú láska a čistota.
Aby v čistej pokore pokľakli pred Tebou, Vznešeným Pánom,
nech im lúč čistoty prichádza vždy každým novým ránom.

Ó Pane, nesmierne dary a hodnoty si zveril pozemskej žene,
tie, ktoré Ti slúžia, nech sú lúčom Božskej Čistoty oblažené.
Potom budú čisté, krásne, ušľachtilé a nádherné,
aby Ti takéto ženy smeli slúžiť pokorne a verne.

Nech smú vo stvorení splniť svoju krásnu úlohu,
aby v takých ženách žila čistá túžba po Bohu.
Ochraňuj Pane takéto ženy a nech Ti smú verne slúžiť,
aby si smeli sväté Božské požehnanie naozaj zaslúžiť.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. srp 2019 18:12 #231 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Pre ženy
Žena, Ty si nádherná, nežná bytosť.

Žena, Ty máš takú nehu v cite, akú nemá žiadny iný tvor,
nehou ženského cítenia smieš všetko povzniesť nahor.
Rozvíjaj ten najväčší poklad v sebe, jemnú ženskú nehu,
nech Tvoja čistota prekoná belosť najčistejšieho snehu.

Si nádherná nežná bytosť, máš vo stvorení veľkú hodnotu,
nech Ti Vznešený Stvoriteľ daruje svoju svätú dobrotu.
Ochraňuj v sebe ten nádherný kvet ušľachtilého, čistého ženstva
a keď chceš splniť svoju úlohu, nemusíš vstúpiť do manželstva.

Ale bude to pre Teba krásne, keď stretneš toho pravého muža,
čistá, vznešená láska spôsobí, že rozkvitneš ako krásna ruža.
Bude to nádherné, keď smieš byť čistou láskou milovaná,
veď čistá láska je ten najväčší dar od Vznešeného Pána.

Nech smieš byť jemná, láskyplná, nežná a ušľachtilá,
zachvievaj sa v čistote a potom smieš byť Bohu milá.
Ži tak, aby si raz smela vstúpiť do ríše večnosti
a radostne rozvíjaj cit pravej ženskej nežnosti.

Nech Tvojou najväčšou ozdobou smie byť čistota,
aby Ti raz Pán daroval korunu večného života.
Nech si smieš raz zaslúžiť život, vo večnej blaženosti,
ale už tu na Zemi smieš rozvíjať dar pravej nežnosti.

Budú Ti po tvári stekať radostné slzy blažené,
nádherné dary daroval Pán pozemskej žene.
Máš v sebe prídavok vyššieho bytostného a to nemá žiadny muž,
vrúcne po čistote túž a v úprimnej, čistej pokore Pánu Bohu slúž.

Potom budeš mať veľké pomoci zo Svetla a nemusíš o ne prosiť,
nech smieš byť jemná, nežná a nech smieš v sebe čistotu nosiť.
Rozvíjaj svoj najväčší a najkrajší poklad, jemnú ženskú nehu,
aby si smela radostne a s láskou slúžiť Vznešenému Bohu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
12. srp 2019 18:17 #232 napsal Róbert Štefunko
Odpověď od Róbert Štefunko na téma Pre ženy
Najväčší poklad v žene.

Ten najväčší poklad v žene je jemná neha
a tým dostala žena nádherný dar od Boha.
Žena, rozvíjaj v sebe nádhernú jemnú nehu,
Tvoje rúcho prekoná čistotu bieleho snehu.

Ty máš takú nehu v cite, ako žiadny iný tvor,
otvor sa Svetlu a smieš sa povzniesť nahor.
Potom bude blaženou radosťou žiariť Tvoja tvár,
Tvoja jemná neha je najväčší poklad, veľký dar.

Smieš ostatným tvorom sprostredkovať silu Svetla,
aby si tie najväčšie Božie pomoci v živote stretla.
Rozvíjaj jemnú ženskú nehu a smieš byť požehnaná,
nech Ťa stále ochraňuje Láska Vznešeného Pána.

Budeš mať vo svojich očiach slzy šťastné
a smieš sa potom cítiť nádherne a krásne.
Smieš mať nádhernú blaženosť v duši,
láska k Pánu Bohu všetko zlé zruší.

Smieš byť nežná, láskyplná a ušľachtilá,
budeš ženou, ktorá smie byť Bohu milá.
Potom smieš prekvitať nádhernou ženskou krásou,
Posolstvo Grálu je pre Teba záchranou a spásou.

Nádherná radosť naplní Tvojho nežného ducha,
smieš byť úprimná, veľmi šťastná a jednoduchá.
Keď si nežná, máš vo stvorení veľkú hodnotu,
nech smieš pri sebe cítiť svätú Božiu dobrotu.

Celý Tvoj život bude ako modlitba a verná služba,
pozdvihne Ťa k Svetlu Tvoja čistá, pokorná túžba.
Aby si smela vždy slúžiť Svetlu a bola naveky verná,
rozvíjaj jemnú ženskú nehu a smieš byť nádherná.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Návštěvy

Dnes 55

Včera 48

Tento týden 159

Tento měsíc 1074

Celkem členů

951 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Co je to vlastenectví?

 V době zvrhlých deviantů, prašivých zbabělých psů a udavačů je vlastenectví hrdinství. 
  
 

Česká vlastenecká strana

 

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Edvard Beneš

Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů

 

 

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost. Potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

 

Váš dr. EDVARD BENEŠ

   Praha, květen 1947

 

(celé znění)

 

Karel Kramář

první čs. premiér

 

Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám možnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války.

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat