MyČeši ♥

 
 
Můj pohled na homosexualitu 
 
 
 
 

Protože jsem byl nařčen lidmi, kteří si říkají vlastenci, že zavrhuji lidi (homosexuály), tak je zapotřebí, abych situaci objasnil. Především nejsem pro nějakou perzekuci homosexuálů, ale jsem proti propagaci homosexuality. Nejdříve vysvětlím, jak homosexualita vzniká a poté jak se má k ní správně přistupovat.

Každý člověk se na počátku, ještě před první inkarnací, rozhodne pro mužství, nebo ženství; toto rozhodnutí je trvalé a nelze je zvrátit. Mohou pouze vzniknout pokřiveniny. Jak vznikají? Když například žena během života neplní svůj úkol a pomužšťuje se, a tak zakopává své ženské jemné vlastnosti, tak si skrz svou svobodnou vůli utkává jemnohmotné nitky, které ji v příští inkarnaci přivedou do mužského těla. Opačně, změkčilý muž, který se začne více chovat ženský, se příště inkarnuje do ženského těla. 

Takže máme lidi už inkarnované v opačném těle a máme lidi, kteří jsou ve správném těle, ale teprve usilují o pokřivení. Obojí je špatně, protože je to proti zákonům stvoření a dotyčným hrozí duchovní smrt, protože v takovém stavu nemohou obstát v závěrečném dění, pokud se do té doby nenarovnají.

Rozumáři a materialisté, kteří mají zúžený obzor skrze svůj zmrzačený přepěstovaný rozum, který pochází z hmotného mozku, a proto může chápat pouze hmotné věci, tak tito vedou homosexuály do záhuby tím, že jejich pokřivení schvalují a podporují.

Je zapotřebí, aby skutečně vědoucí lidé objasnili homosexuálům, o co jde, a snažili se jim pomoci toto pokřivení narovnat… V tom spočívá pravá láska.

Protože ale omezení rozumáři nemají vhledy do duchovna, kde většina dějů má své kořeny, dochází k takovým přehmatům, jako je schvalování homosexuality. Není možné dávat mládeží jako příklad pokřivení zákonů stvoření. Dokud ale budou u moci omezení fanatici, materialisté, kteří tento svět zpustošili a vedou jej do záhuby, nenastane ozdravění.

Nikdo tedy neříká, že by měli být homosexuálové nějak postihování či pronásledování, ale také by se nemělo toto pokřivení propagovat. My, normální lidé také nechodíme do průvodu s holým zadkem a nevykřikujeme: „Jsem normální!“ O to více by lidé, kteří stojí křivě ve stvoření, neměli pořádat nějaké průvody a chlípné exhibice. To pak není divu, že se  daří oslovovat řadu velmi mladých lidí různými extrémisty a fanatiky, devianty a zhoubnými ideologiemi apod. Nemají žádné ideály, národní kořeny, hrdost a lásku k vlasti. Čemu je učí dnešní rozumáři a materialisté? Místo lásce k vlasti je učí masturbaci, jakožto zdraví prospěšné činnosti, a pohlavnímu styku s přáteli stejného pohlaví. Můžeme se pak divit, že namísto národních hrdinů nám tady vyrůstá generace potetovaných slizkých onanistů a hermafroditů?

Takže jádro problému je v tom, že omezení rozumáři nejsou schopní zjistit skutečné příčiny homosexuality. Za homosexualitu si může každý sám, skrze svou svobodnou vůli. Neobstojí ani argument, že se tak narodil a nemůže za to. Člověk si může za vše, dokonce i za podmínky, do kterých se narodí. Příčiny toho leží v předchozích inkarnacích – co člověk zaseje, to také sklidí, často v příští inkarnaci. Za toto omezení a neschopnost se v tom orientovat může nebezpečná sekta materialistů. Pokud necháte tyto fanatiky u moci, tak lidstvo přivedou do záhuby. 

Pro ukázku ještě nějaký další příklad, který omezení materialisté nejsou schopní správně posoudit:

Například v blázincích různě posedlí, schizofrenici apod. Rozumáři nejsou schopní vidět, co se skutečně děje, zaznamenají až projevy v mozku… nevidí tedy, že například onen „blázen“ vůbec nemusí být blázen, ale je prostě jasnovidný a hledí astrálním nebo jemnohmotným zrakem… sám o tom nevěda myslí si, že má halucinace. Může poděkovat dnešním chytrým rozumářům a materialistům, protože ti jsou stejně omezení jako on a nemohou mu vysvětlit, co se ve skutečnosti děje.

Stejně jako v dalších případech, kdy lidský duch je posedlý jiným lidským duchem, protože sám je vnitřně (duchovně) líný a toto své posednutí jinému lidskému duchu umožnil. Toto vše rozumáři nemohou vidět a jen u postižených léčí stále mozek, protože i tato posedlost jiným duchem se u postiženého nějak projeví v jeho mozku, ovšem není to příčina. Příčinu tedy rozumáři nevidí, a tedy nemohou ani dojít ke správným závěrům a úspěchům. 

Toto nebezpečí omezení rozumářů spočívá ve veškeré jejich činnosti, proto svět vypadá tak, jak vypadá. Kdyby byli lidé normální, s nezkřiveným rozumem a s poznáním duchovních zákonů, tak by byl na zemi rajský stav, mír a štěstí. Dnešní zoufalý stav a řícení se do záhuby je pouze důsledkem neomezené nadvlády nebezpečné sekty materialistů, o čemž nemůže nikdo pochybovat, protože o tom svědčí celé dějiny i přítomnost.

--

Tento článek jsem napsal poté, co jsem oslovil na Facebooku stránku, která se vydává za vlasteneckou a má skoro 10 tisíc fanoušků. Odmítli spolupráci, a to hlavně z důvodů, že já podporuji Okamuru, tedy SPD, že neschvaluji homosexualitu, a také, že nejsem stejně zatvrzelý rozumář, jako jsou oni, že tedy věřím na lidskou duši a reinkarnaci. Tak já na to nemusím věřit, když mnohé z toho vědomě prožívám a prožitím vzniká přesvědčení na rozdíl od domýšlivosti rozumářů, kteří si vše jen přečetli jinde.

Všimněte si, jak si temno dosazuje svoje lidi i do míst, kde by člověk očekával normální lidi. Vlastenecká stránka a opět ve vedení homolobby a zatvrzelí materialisté, tedy ti, kteří tento svět zpustošili a vedou jej do záhuby. Jim se nelíbí, že já podporují jediné vlastenecké hnutí v parlamentu… a to si říkají vlastenci! Tuším, to nebude lehké vymýtiti tyto trabanty temnot, kteří nesou před sebou pokrytecký štít: Vlastenci.
 
​Jinak já přece nikomu nevnucují své názory, tak nechápu​, proč​ se tak ​mnozí ​​rádoby demokraté ohrazují. V článcích píšu pouze své názory, ale nikde neříkám, že je to podmínka při vstupu na web s nimi souhlasit. Nelze přece předpokládat, že všichni registrování na webu MyČeši jsou a budou věrnými následo​​vníky mých názorů. Mě by něco takového ​ani nenapadlo. Jde přece o diskuzi a výměnu názorů, tak nechápu proč tzv. vlastenci, jakmile není podle nich, tak hned se nás straní. Samozřejmě jde o řečnický obrat, protože ​pro člověka, který je vnitru živy, není problém sledovat vnitřní pohnutky druhých. 

Na web mají zakázaný vstup pouze prozápadní chlípníci, jinak každý slušně diskutující vlastenec je vítán. Ono odkládání masek, které se pomalu začíná projevovat, se samozřejmě týká i vlastenců nebo těch, kteří si na ně hrají. Samozřejmě, že jde o zákon stejnorodosti, proto vše falešné a pokrytecké je odpuzováno tím, co je pravé, čisté a ušlechtilé a takový chce být i web MyČeši.
 
autor článku:

 pavelkrajicek.cz

Komentáře k článku Můj pohled na homosexualitu

Buďte první, kdo okomentuje tento článek
Přihlaste se, pokud chcete komentovat

 

MyČeši ♥ 

česká vlastenecká sociální síť

 

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat

Karel Kramář 1. čs premiér

 

Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám umožnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války.

 

Karel Kramář 1. čs premiér

 

 

více na:

www.karelkramar.cz

 

Sókratés

 

Demokratické zřízení doplatí na to že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce, a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.

 

Sókratés

 

Jan Neruda

 Z bouřného času jsme se narodili

a krok za krokem v bouřných mračnech jdem

vstříc hrdě vznešenému  svému  cíli,

šíj kloníce jen před svým národem.

My věděli, co na nás cestou čeká,

byť hrom však bil a mráz nám v kosti vál,

toť jenom česká hudba odevěká,

my při ní půjdem kpředu – dál, jen dál!

 

 

J. V. Sládek

Byli jsme a budem,

jak jsme byli dosud,

ranami a trudem

nezlomí nás osud.

Přes vln burné vzteky

na své české skále

bili jsme se věky,

bít se budem dále!

Prapory jsou zdrány,

krov je hříčkou hromu,

přec jen budem pány

my ve vlastním domu.

Ať se moře pění

v krve proudu rudém,

vzdorni, nezlomeni,

byli jsme a budem.

 

Odmítli spolupráci s MyČeši

"Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným."