MyČeši

Vlastenecké diskuzní fórum

O osud republiky a budoucnost národa se bojím Napsal Karel Kramář

Kategorie: Politika  /  Vytvořeno: 08.08.2019 15:20:46

Myslíte, že mne těší stále ten boj proti osudné politice omylů, chyb, zaslepeností, velikášství, strhujících stát do propasti? Dá se dobře bojovati za národ, jemuž se děje křivda a na němž se prohřešují nepřátelé.

Pak žádný boj není pro mne dosti těžký a žádná oběť dost veliká. Ale jak bolestně těžko se bojuje proti vlastním lidem, proti těm, kteří v opojení moci a ve vleku svých pošetilých ideologií se prohřešují na osudech vlastního národa a vlastního státu hůř a nebezpečněji než zjevní nepřátelé!

Jsem si ovšem dobře toho vědom, proč jsem zde a co mám a musím dělat, dokud jsem zde. Od mládí mne pronásleduje úzkost, že svému národu dosti neposloužím. Dnes už jsem stár a unaven. Nepoznal jsem v životě klidu, zato jsem sklidil mnoho hořkostí a mnoho trpkých zklamání. Nemyslím na zklamání osobní, nikdy jsem pro sebe nic nežádal, nejméně pak ohledy na svou osobu.

Bolestně dorážejí na mne zklamání, o kterých vím, že je draze zaplatí národ. Ostatně, když jsem šel do politiky, věděl jsem, jaký bude můj úděl. Otec mne varoval. Ale v tom jediném jsem ho neposlechl a šel jsem do politiky, abych tak mohl nejlépe sloužiti svému národu. Šel jsem do neutuchajících zápasů a jedinou odměnou bylo mně a je mi, že jsem svému národu sloužil poctivě, čestně a, doufám, dobře.

Upírají-li mi to jiní, budiž jim odpuštěno. Jen když neodejdu, aniž jsem prospěl vlasti. Je jen jediné, čeho se obávám, nebyl-li můj zápas marný, nebylo-li marné mé volání a nesplní-li se mé obavy o republiku. Co bude, až zmlknu navždy? Toho se bojím nejvíce - o osud republiky a budoucnost národa se bojím.

Karel Kramář první čs. premiér

Návštěvy

Dnes 21

Včera 44

Tento týden 174

Tento měsíc 1160

Celkem členů

952 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
1 tento měsíc

Co je to vlastenectví?

 V době zvrhlých deviantů, prašivých zbabělých psů a udavačů je vlastenectví hrdinství. 
  
 

Česká vlastenecká strana

 

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Edvard Beneš

Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů

 

 

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost. Potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

 

Váš dr. EDVARD BENEŠ

   Praha, květen 1947

 

(celé znění)

 

Karel Kramář

první čs. premiér

 

Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám možnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války.

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat