MyČeši

Vlastenecké diskuzní fórum

× V této kategorii mohou uživatelé pouze přispívat do již stávajících diskuzí, více info zde: mycesi.cz/index...h-temat-ve-foru

Obrana vlasti, domobrana, branná výchova

Více
06. srp 2019 16:28 #139 napsal Oldřich Pružina
„To nejhorší teprve přijde!“ Zbrojní expert Hynek se nebojí mluvit. Ani o migrantech


Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek se rozhodl svým spoluobčanům vysvětlit, proč považuje pušku za jeden z důležitých symbolů demokracie. Důrazně je také varoval, že to nejhorší, co s sebou nese migrační krize, poznáme za 10, 15 a možná i 20 let. Jednou prý možná pochopíme, že jsme se před oněmi dvaceti lety vydali společně s migranty na cestu do pekel.

www.parlamentni...grantech-591443

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. srp 2019 19:03 #140 napsal Oldřich Pružina
Českoslovenští vojáci v záloze za mír

Uskupení Českoslovenští vojáci v záloze za mír je spontánně vzniklou reakcí lidí převážně s vojenským výcvikem a praxí ve vojenských a bezpečnostních složkách na nastalou situaci v naší zemi, potažmo v celé Evropě.

Jsme lidé znalí našich i evropských dějin a umíme využívat pozitivních i negativních zkušeností našich předků.
Jsme Češi, obyvatelé Zemí Koruny české, což je název ne vždy platný, ne vždy používaný, ale z hloubi duše správný. Patříme k sobě.
Přesto až přímá hrozba vypuknutí války na jaře 2015 nás donutila přehodnotit náš dosavadní život a přiměla znovu si obnovit staré, či získat nové návyky a vědomosti z branně bezpečnostní oblasti, začít se sdružovat a nahlas dávat svůj nesouhlas s neplněním zákonných povinností lidí pověřených výkonnou mocí. Náhlý nárůst migrační vlny, jak se dnes říká invazi muslimů do dosud více – méně křesťanské Evropy naše podezření jen posílil. Jako odborníci nejen cítíme, ale víme a jsme schopni to i objektivně dokázat, že jsou napadeny základy naší po staletí budované společnosti a naše rodiny, naše národy jsou v přímém ohrožení.

Každý z nás je jiný, máme různá vzdělání, zkušenosti, názory. Všem je nám ale jasné, že předkládat názory a diskutovat o nich můžeme pouze tehdy, je-li klid a mír. My jsme zde doma. Zde jsme se narodili, zde jsou pohřbeni naši předkové. Převzali jsme od nich tuto zemi krásnou, soběstačnou a ve světě uznávanou. Takovou ji také chceme předat svým potomkům. Svým potomkům, ne cizím nájezdníkům. Proto stojíme druh druhu po boku, proto se nazýváme bratři a sestry, proto cvičíme, proto se vzděláváme.


csvvz.cz/

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. srp 2019 19:12 #141 napsal Oldřich Pružina
ZEMSKÁ DOMOBRANA (Z.D.)

V České republice neexistuje civilní obrana v takové podobě jako např. ve Švýcarsku či Izraeli, několik let ani základní povinná vojenská služba, na rozdíl např. od Polska, Německa, Rakouska. Proto je v zájmu každého občana, aby se připravoval v kompetentním spolku, jako je např. Zemská domobrana, pod vedením zkušených instruktorů. Navíc získá teoretické informace a praktické zkušenosti, jak zabezpečit sebe a svoji rodinu. Na ochranu a obranu tak nebude nikdy sám, v organizovaném kolektivu je síla. Je tady ještě jedna možnost, služba v Armádě ČR či aktivních zálohách armády. Pro aktivní vlastence však není možná, protože každý zájemce o tuto službu musí podepsat, že není extrémista. V dnešní době je ale bohužel každý aktivní vlastenec označován za fašistu, rasistu, xenofoba, prostě za extrémistu.

Místní domobrana se především postará o svoje rodiny a blízké, především v rámci domovské obce resp. kraje. Proč by se také měla starat o lidi, kteří se dnes domobrancům vysmívají, kteří domobranu jen pomlouvají a "nálepkují", anebo se vůbec na krizové situace nepřipravují? Domobranci jsou vedeni k tomu, aby převedli do praxe získané teoretické znalosti a praktické dovednosti, jakým způsobem si zabezpečit pro sebe a své blízké zásoby např. potravin (s důrazem na dlouhodobé přežití) a jak se celkově připravovat na různé krizové situace. Domobrana ve spolupráci se starostou, (či jiným zastupitelem) s policií, popř. s armádou a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) (v případě mimořádných událostí) pomůže zajistit pořádek ve městě nebo v obci.


web.zemdom.org/index.php

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
07. srp 2019 09:40 #147 napsal Oldřich Pružina
Vojáci jsou chlapi, žádní mamánci nebo zadredované stádo. Ty žádný komediant nezmanipuluje. Martin Koller se při vzpomínce na tři padlé podíval na armádu trochu jinak

K prvnímu výročí smrti trojice českých vojáků v Afghánistánu sepsal Martin Koller zamyšlení nad českými vojáky. Ačkoliv armádu jako instituci často kritizuje, samotné vojáky bychom podle něj měli vnímat pozitivněji. Už proto, že to jsou chlapi a nositelé hodnot, které jinak ve společnosti spíše mizí.
.....Ostatně, co lze čekat od zelených mamánků a mužen, od studentů s prázdnými hlavami, doživotních pubescentů, kteří se předvádějí sprostotou, primitivní agresí, případně dredy, a umějí pouze jako stádo demonstrovat a flákat se v nějaké politické neziskovce. Nechávají se tupě manipulovat placenými komedianty, případně nábožně poslouchají bláznivou Gretu, která aktivistickou pitomostí připomíná vedoucí nacistického svazu německých dívek. Přitom mnozí v podstatě neví nejen jak zašroubovat žárovku, ale ani jaké mají pohlaví.


www.parlamentni...hu-jinak-591576
Poděkovali: Jaromír Kožehuba

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
24. led 2021 13:39 #354 napsal Oldřich Pružina
Už máte svou zemljanku

Je na čase připravit se na život v podzemí. Je to myšleno samozřejmě obrazně. Nicméně je jasné, že už nelze doufat v nějaký zvrat, který by nás otočil zpátky ke svobodě. Je lepší si to přiznat a zařídit se podle toho.

Každý den s neutuchajícím úžasem hledím na to, co se děje. Jak obrovská lež láme hroty odporu a nutí lidi si zvykat na život v nesvobodě. Nese to nezměrnou nespravedlnost a tlačí to lidi k nechutnostem. Udávání, zloba, závist. Toto jsou hlavní produkty nové doby.

Jediné pozitivní na tom je to, že se lidé ochotní udávat, cenzurovat a omezovat, odhalili naprosto jednoznačně. Odhalili se také lidé slabí, kteří k morbidnostem doby mlčí. Odpor lidí je zlomen – už jsem slyšela tolik vyjádření, kdy jsou lidé ochotni vyměnit své zdraví za možnost žít v iluzi a jakože „svobodně“ cestovat!

Je to konec svobody. Už nikdy nebude nic jako dřív, džinové vylétli z lahví a nikdo je nemá sílu chytit a vrátit zpátky. Pláč a zoufalé výkřiky na tom nic nezmění. Těžko ale hledat klidný postoj za situace, kdy lidé z vaší blízkosti lámou páteř a slouží lži.

Musíme si vybudovat svůj svět – najít si nové přátele, budovat svět, kde se bude dát žít aspoň virtuálně svobodně. Podporovat vytváření komunit, které se budou umět bránit buzeraci zvenčí a uvnitř si nastaví vlastní svobodná pravidla. Svobodomyslný člověk to nikdy neměl lehké, ale teď nastává doba, kdy se bude bát nejen o své dobré jméno, ale i o svou existenci. Hospodští jsou předvoj, a nakonec tak dopadneme všichni – tedy kromě těch, kteří se vykoupí podporou cenzuře, udáváním a servilitou k současným mocipánům.

V těchto uzavřených komunitách je třeba čerpat sílu na boj s blbostí a lží. Na boj, který člověk nikdy nesmí vzdát a stále musí pojmenovávat realitu a klást lidem otázky. I za situace, kdy je to nebezpečné. Dokud to půjde - diskutovat na sociálních sítích, pod články v mainstreamových médiích. Dokud to půjde - říkat nahlas to, co si myslíme. Dokud to půjde - znervózňovat lidi informacemi, které je rozčilují. Dokud to půjde – šířit fakta a učit se, jak to dělat efektivně.

Jestli jedinou odměnou za tyto pracné a nebezpečné činnosti bude to, že se obklopíme lidmi s rozumem a charakterem a sami se budeme moct každé ráno podívat do zrcadla bez odporu, stojí to i tak za to.


www.evahrindova...aoAzdYD9R_hkT1E
Poděkovali: Pavel Krajíček

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. bře 2021 21:26 #536 napsal Zdeněk Hrubý
Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
10. bře 2021 16:34 #547 napsal Zdeněk Hrubý
„Živá voda
Živlem naší země je voda. Nemáme sice oceány ani moře, jezer i vodopádů je u nás poskrovnu, jsme však střechou Evropy. Tři povodí tří moří stýkají se na vrcholku hory Klepý a dávají život vodě, která se rozlévá po celé naší zemi. Voda hučí po lučinách i v naší národní hymně, všechny významné okamžiky našich novodobých dějin provází zurčení Smetanovy Vltavy. Vodou se však také křtí i křísí, voda v tradici našich pohádek je mrtvá i živá. Když Jiříkovi sťali hlavu, pokropila jej Zlatovláska nejprve mrtvou vodou, aby tělo s hlavou opět srostlo. Teprve pak použila také vodu živou a Jiřík „zase vstal, jak by se znovu narodil,“ praví K. J. Erben. Právě tou životadárnou vodou, mrtvou i živou, musel být náš národ v minulosti pokropen, aby se dočkal národního vzkříšení."

www.mesicnikmy....WYqie8_sKxjRFbA

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Online

Statistika fóra

  • Celkem témat: 74
  • Dnes založeno: 0
  • Včera založeno: 0
  • Dnes odpovědí: 0
  • Včera odpovědí: 2

Co je to vlastenectví?

 V době zvrhlých deviantů, prašivých zbabělých psů a udavačů je vlastenectví hrdinství. 
  
 

Celkem členů

942 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
0 tento měsíc

Česká vlastenecká strana

 

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

článek 23

 

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

 

Edvard Beneš

Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů

 

 

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost. Potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

 

Váš dr. EDVARD BENEŠ

   Praha, květen 1947

 

(celé znění)

 

Karel Kramář

první čs. premiér

 

Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám možnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války.

 

Karel Kryl

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat