MyČeši ♥

Přidejte se k nám!

Pro zobrazení příspěvků se musíte přihlásit a přidat si do přátel ty lidi, které chcete sledovat. Nebo si nastavit filtr na 'Všechny proudy'.

 Připojte se ke skupině:

Pojďte to říct - bez cenzury

 • loader
 • Celkem členů 758
 • Celkem mužů 503
 • Celkem žen 254
Doporučené profily
 • Celkem skupin 42
 • Celkem diskuzi 10
 • Celkem alb 2467
 • Celkem fotografii 1700
 • Celkem videí 369
 • Celkem aktivit 7623
 • Celkem události 10
Nové události
V současné době nemáme žádné události.
Zobrazit všechny události

 

MyČeši ♥ 

česká sociální síť

 

Jsem Čech a proto uvědomělý Slovan

 

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

 

Připojte se ke skupině:

 Pojďte to říct - bez cenzury

 

 

Karel Kramář 1. čs premiér

 

Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám umožnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války. Nehledejte smysl svého života v prázdném, bezduchém světoobčanství, které nikdy nedá tepla našim srdcím. Nehledejte sociální spravedlnost ve vládě jedné třídy nad druhými, odůvodňované její početností, a věřte, že není jiného, ke všemu spravedlivého řešení sociálních problémů, než v duchu národní solidarity.

 

Karel Kramář 1. čs premiér

 

(profil zde na webu)

 

Odmítli spolupráci s MyČeši

"Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným."
 

Sókratés

 

Demokratické zřízení doplatí na to že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce, a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.

 

Sókratés

 

Přísaha Československých vojáků 1. republiky (1918 - 1938)

 

„Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky Československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených; přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti jejich nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme!“