MyČeši ♥

Přidejte se k nám!

Pro zobrazení příspěvků se musíte přihlásit a přidat si do přátel ty lidi, které chcete sledovat. Nebo si nastavit filtr na 'Všechny proudy'.

 • loader
 • Celkem členů 708
 • Celkem mužů 468
 • Celkem žen 240
Doporučené profily
 • Celkem skupin 34
 • Celkem diskuzi 7
 • Celkem alb 2276
 • Celkem fotografii 1398
 • Celkem videí 213
 • Celkem aktivit 6091
 • Celkem události 8
Doporučené skupiny

 

MyČeši ♥ 

česká vlastenecká sociální síť

Jsem Čech

a proto uvědomělý Slovan a vlastenec.

 

 

MySlováci ♥

Skupina slovenských vlastenců

  

 

"Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš." —  Mahátma Gándhí

Hodnosti uživatelů

  Vlastenec

   Zasloužilý vlastenec

  Národní vlastenec

  Ověřený profil

  Moderátor

  Admin

         

Podrobné info zde

 

Žádosti o hodnost "Vlastenec" zde

Odmítli spolupráci s MyČeši

aneb proč někteří "vlastenci" nemohou být na webu MyČeši?  

 

Listina základních práv a svobod článek 17 

 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

 

 

Protože Bůh tento národ miloval, Lva jako symbol Síly do znaku mu daroval

 

 

Pravda Páně vítězí

 Na standartu prezidenta republiky patří:

 

Boží pravda vítězí!

 

Jan Hus měl z evangelií nejraději to čtvrté, Janovo. A z něj pak pro své politické cíle často citoval „BOŽÍ pravda vítězí“. Masaryk ovšem to BOŽÍ „škrtl“, takže zůstala slova, která vlastně nedávají smysl: Pravda vítězí.
Jaká pravda? Čí? Není-li Boha, může mít každý člověk „svou“ pravdu. Jak může taková pravda vítězit? Nad kým? Masaryk si nepochybně myslel, že „jeho“ pravda má vítězit. Odmítnutí Boha a zbožnění člověka tak uložil přímo do základů moderního státu, republiky. Děsivé důsledky tohoto rozšířeného bludu dnes naplno prožíváme.

(více zde)

 

Karel Kramář 1. čs premiér

 

Chceme – li zachovat sebe i svou svobodu, musíme se vrátit k dnes vysmívanému českému vlastenectví. Byla to láska k vlasti, co nám umožnilo nejen přemoci staletý útisk, nýbrž i zvítězit v nejtěžší krizi světové války. Nehledejte smysl svého života v prázdném, bezduchém světoobčanství, které nikdy nedá tepla našim srdcím. Nehledejte sociální spravedlnost ve vládě jedné třídy nad druhými, odůvodňované její početností, a věřte, že není jiného, ke všemu spravedlivého řešení sociálních problémů, než v duchu národní solidarity.

 

Karel Kramář 1. čs premiér

 

(profil zde na webu)

 

Václav Klaus

 

V Německu proběhla neomarxistická revoluce, a teď ji vnucují všem ostatním. Úžasným úspěchem Německa podle jeho slov je, že využilo své nacistické minulosti jako odrazového můstku k transformaci viníka v učitele, v kazatele a ve vzor nás všech.... „Stále znovu je třeba připomínat, že je Německo nejen kolébkou nacismu, ale i Marxe. Obojí je v Německu, byť přetransformovaně, obsaženo,“ zdůraznil exprezdient...

 

(celý text)

 

200 let terorismu USA

Přehledný seznam všech amerických válečných zločinů, teroru a válek

 

„Třesu se někdy o svou vlast, když pomyslím na to, že Bůh je spravedlivý.“ - Thomas Jefferson

 

celý článek

Útoky prozápadních chlípníků

 

Víte už tedy, proč havěť, plná nenávisti, stále útočí na Rusko, na vlastence, na vlastenecké strany, tedy na cítící lidi? Vysvětlil to už kdysi Abdrushin:

 

"Po tom se pozná, kde číhají temnoty. A to co temnota nenávidí, co pronásleduje svou nenávistí, tj. jen Světlo a všechno světlé. Každý, kdo v klidu zkoumá, nalezne hned důkaz, kde jest temnota a kde Světlo. Je to podle zákonů stvoření a dá se to z mého Poselství podrobně zdůvodniti. Vždyť temnoty nenávidí Světlo a snaží se je napadat a špinit, kde jenom mohou!
Kam temnota útočí, tam jsou světlé hodnoty! To bude lidem v budoucnosti jasně viditelné. Budou moci podle toho usuzovati a jednati, aby úplně vymýtili zlo, které se musí takto samo vždy označiti!"

 

(článek 1: Nenávist se musí projevit)

(článek 2: Prozápadní chlípníci)

 

Přísaha Československých vojáků 1. republiky (1918 - 1938)

 

„Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky Československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených; přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti jejich nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme!“

 

info@mycesi.cz

© 2017-2018 mycesi.cz